Animasyonu Konuşuyoruz Webinar – 3

Genel Sekreterimiz İsmail Gerim’in moderatörlüğünde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Selçuk YAVUZKANAT ve  TRT Çocuk Kanal Koordinatörü M. Bora DURMUŞOĞLU’nun katılımlarıyla 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 15:00’da Covid-19 pandemi sürecinin başta sinema endüstrisine ve animasyon sektörüne  olan etkileri, TRT Çocuk kanalının içerik yönetimi, dijital mecraların son dönemdeki etkinliği ve içerik tüketimi, dijitalleşme ve iletişim, animasyon sektörüne yönelik devlet destek ve teşvikleri gibi başlıkların değerlendirileceği Animasyonu Konuşuyoruz 3. webinarımıza davletisiniz … 

Kayıt linki: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cJITscP5S8KfaYpEXZZp6Q