İstisnai Vatandaşlık Edinimi

Sabit Sermaye Yatırımı Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır.

“Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Başvuru Belgeleri

Başvuru Süreci

500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımına
istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunur. ( Sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretimine yönelik arsa, bina, makine ve teçhizat gibi yatırım unsurlarını içermelidir. Sadece gayrimenkul alınması sabit sermaye yatırımı tanımı kapsamında istisnai vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmamakla birlikte gayrimenkul alımına yönelik harcamalar yatırımın bir parçası olarak değerlendirilmektedir.)

Değerlendirme Süreci

Başvuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından gerekli şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda başvuru sahibine, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne uygunluk tespit yazısı gönderilecektir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular için başvuru sahibine yapılacak olan yazılı bildirim tarihini takip eden 1 aylık sürede eksik bilgi ve belgeleri tamamlayamayan başvurular işlemden kaldırılır.