Neden Eskişehir?

Mükemmel altyapı imkanları

Sanayide sektörel çeşitlilik

Bir asrı aşan sanayileşme kültürü ve tecrübesi

Pazara yakınlık

İş yapma kolaylığı

Gelişmiş sosyal ve kültürel hayat

Alanında güçlü Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Vizyoner yerel kurumlar

Uygun yaşam maliyetleri

Yüksek şehirleşme oranı ve kaliteli yaşam standardı

Ülkemizin en büyük sanayi bölgesi

Gelişmiş ana ve yan sanayi iş birliği

Sektörel iş kümeleri ve iş birliği ağları

Çevreye duyarlı, planlı, inovatif, ihracat odaklı sanayileşme anlayışı

Önemli limanlara yakınlık

Nitelikli, eğitimli, ucuz işgücü

Güçlü üniversite-sanayi iş birliği

Gelişmiş üniversite ve eğitim kurumları

Karayolu ve demiryolu bağlantılarının kesişme noktasında yer alması nedeniyle etkin ulaşım ağı

Zengin yeraltı kaynakları