Günyüzü

Eskişehir ilinin meyve üretimine önemli katkılarda bulunan Günyüzü ilçesinin ürettiği meyve türlerine bakıldığında oran olarak %5’in üzerinde Günyüzü’nün meyve üretimindeki oranlarına göre, özellikle sofralık üzüm, şaraplık üzüm, ayva, zerdali, vişne, dut, badem, ceviz ve anason (işlenmemiş) gibi meyve türleri yer almaktadır. En çok öne çıkan iki meyve türü çekirdekli sofralık üzün ve işlenmemiş anasondur.

Seracılık faaliyetleri de bulunan Günyüzü’nde ıspanak, hıyar ve domates yetiştirilmektedir.

2022 yılı verilerine göre ilçenin meyve ve sebze üretiminde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Günyüzü ilçesi, özellikle kavun, karpuz, soğan, ve kabak gibi ürünlerde yüksek üretim miktarlarına ulaşarak Eskişehir ilinin toplam sebze üretimine büyük katkılarda bulunmaktadır. Kavun, %43,25’lik oranıyla bölgenin en önemli sebze ürünü olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra karpuz, soğan ve kabak gibi ürünler de Günyüzü ilçesinin tarımsal zenginliğine katkıda bulunan diğer önemli ürünler arasındadır.

Günyüzü ilçesi, Eskişehir’in tarım sektöründe önemli bir rol oynayan ve çeşitli tarım ürünlerinde yüksek verimlilik elde eden bir bölgedir. Özellikle haşhaş tohumu ve kanola veya kolza tohumu gibi ürünlerdeki %50’nin üzerindeki yüksek oranlarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, arpa (yeşilot) %8,16, şeker pancarı %8,36, hayvan pancarı %12,84, çavdar %9,60 ve diğer ürünlerle birlikte Günyüzü ilçesi, tarım sektöründeki çeşitliliğiyle öne çıkmaktadır.

Günyüzü ilçesinde küçükbaş hayvan (koyun ve keçi) yetiştiriciliği büyükbaş hayvanlara (%6,24′) göre daha yaygın bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Arıcılık faaliyetlerinin de bulunduğu Günyüzü ilçesinde yumurta tavukçuluğu ön plana çıkmaktadır.

Ekiliş zamanı ve türüne göre Günyüzü ilçesinde yağlık ve çerezlik ayçiçeği tohumu yetiştirilmektedir. Oransal açıdan değerlendirildiğinde Eskişehir’de gerçekleşen kuru ve birinci ekiliş çerezlik ayçiçeği tohumu Günyüzü ilçesi açısından ön plana çıkmaktadır. Ton bakımından ise en çok üretim sulu ve birinci ekiliş yağlık ayçiçeği tohumu miktarında gerçekleşmiştir.