Üniversiteler

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi (1982), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1993) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (2018) olmak üzere üç yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi’nde 2017-2018 döneminde 38.784’ü birinci öğretim, 1290’ı ikinci öğretim, 793’ü Uzaktan Öğretim, 3.170.622’si açık öğretim olmak üzere toplam 3.211.489 öğrenci eğitim görmüştür. 2018-2019 dönemi itibariyle 1526 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 23.631’i birinci öğretim, 7622’si ikinci öğretim, 149’u Uzaktan Öğretim olmak üzere toplam 31.402 öğrenci eğitim görmüştür. 2018-2019 dönemi itibariyle 1628 öğretim üyesi bulunmaktadır.  
  Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulmuştur. 2018-2019 dönemi itibariyle 1742 öğretim üyesi ve 12494 öğrencisi bulunmaktadır.