Makine-Metal Sanayi

Ana metal sanayi ile doğrudan bağlantılı olan makine sektörü, Eskişehir’de en fazla sektörel üretim değerine sahip olup, nitelikli işgücü ve gelişmiş ana ve yan sanayisi ile ilin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Eskişehir’de en yüksek ihracat değerine sahip sektörlerin başında makine metal sanayi gelmektedir. Eskişehir Sanayi Odası verilerine göre, 2017 yılında makine metal sanayi, 944 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.