Makine-Metal Sanayi

Ana metal sanayi ile doğrudan bağlantılı olan makine sektörü, Eskişehir’de en fazla sektörel üretim değerine sahip olup, nitelikli işgücü ve gelişmiş ana ve yan sanayisi ile ilin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 160 firma faaliyet göstermekte olup 5.200 çalışan bulunmaktadır.