İş Gücü

Üç üniversite ve her yıl on bini geçen mezun sayısı ile Eskişehir, yüksek işgücü potansiyeli taşımaktadır. Eskişehir’in de içerisinde yer aldığı TR41 bölgesinde işgücüne katılım oranı her yıl gittikçe artarken istihdam oranı da benzer şekilde artmaktadır.