İş Gücü

Üç üniversitesi ve her yıl on bini geçen mezun sayısı ile Eskişehir, yüksek işgücü potansiyeli taşımaktadır.  Eskişehir’in de içerisinde yer aldığı TR41 bölgesine ilişkin işgücü verilerinin yıllar itibariyle değişimi grafikte görülmektedir.

TR41 Bölgesi İşgücü Verileri

TR41 Bölgesi İşgücü Verileri

KAYNAK: TÜİK, 2020