Mihalıççık

Mihalıççık bölgesindeki meyve üretimi, Eskişehir’in tarımsal üretimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bölgenin kiraz üretimi Eskişehir’in toplam kiraz üretiminin %64,13’ünü oluşturarak taze tüketim ve endüstriyel süreçler için değerli bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Üretilen kirazın büyük bir çoğunluğu ihraç edilmektedir. Amasya elması da bölgedeki önemli diğer bir meyvedir; hem doğrudan tüketim hem de meyve suyu üretimi için kullanılan Amasya elması Eskişehir’in toplam üretiminin %58,62’si Mihalıççık tarafından karşılanır.

Starking elması da Mihalıççık için önemlidir ve Eskişehir’in toplam starking elması üretiminin %51,21’ini oluşturmaktadır. Antep fıstığı ise bölgenin değerli ürünlerinden biridir ve Eskişehir’in toplam Antep fıstığı üretiminin %25,00’ini oluşturmaktadır.

Mihalıççık’ta yetiştirilen sofalık ve çekirdekli üzüm, bölgenin diğer önemli meyve türlerindendir; hem taze tüketim hem de pekmez, sucuk ve şarap üretimi için kullanım alanları mevcuttur. Ceviz üretimi de oldukça yaygındır. Baharat endüstrisindeki önemli bir bileşenlerinden olan kimyonun toplam üretiminin %20,00’si Mihalıççık’da gerçekleştirilmektedir.

Mihalıççık’da az da olsa seracılık faaliyetleri de mevcuttur. 2022 yılında Eskişehir’de seralarda üretilen toplam patlacın miktarının %100’ü Mihalıççık’da üretilmiştir.

Mihalıççık bölgesindeki sebzeler, Eskişehir’in toplam sebze üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Karpuz üretimi, Mihalıççık’ın sebze üretiminin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve Eskişehir’in toplam karpuz üretiminin %21,04’ünü oluşturmaktadır. Soğan (Kuru), bölgede yetiştirilen diğer bir ana üründür ve Eskişehir’in soğan üretiminin %20,05’ini oluşturmaktadır. Marul (Göbekli) ve Marul (İceberg) türleri de bölgenin sebze üretiminde yer almaktadır. Göbekli marul, Eskişehir’in toplam marul üretiminin %16,22’sini oluştururken, İceberg marulu %9,96’sını oluşturmaktadır. Karpuz gibi kavun üretimi de mevcuttur fakat karpuz yaygın olmamasıyla beraber Eskişehir’in toplam kavun üretiminin %6,54’ü Mihalıççık tarafından sağlanmaktadır.

Mihalıççık İlçesi, Eskişehir’in tahıl zenginliğine önemli bir katkılar vermektedir. Çavdar (Yeşilot) üretimiyle bölge, Eskişehir’in çavdar üretiminin büyük bir bölümünü (%32,47) sağlamaktadır. Mercimek (Kuru, Yeşil) ve Aspir Tohumu da tarımsal çeşitliliğin bir parçasıdır; Mihalıççık, Eskişehir’in toplam mercimek üretiminin yaklaşık dörtte birini (%23,94) ve Aspir Tohumu üretiminin %20,86’sını sağlamaktadır.

Ayrıca, Korunga (Yeşilot), Fasulye (Kuru) ve Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) gibi tahıl ürünleri de bölgede yetiştirilmektedir. Korunga üretimiyle Mihalıççık, Eskişehir’in korunga üretiminin önemli bir kısmını (%17,11) sağlayarak yerel ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Fasulye ve Fiğ (Macar) üretimi ise sırasıyla %13,66 ve %11,83’lük bir oranda Eskişehir’in tahıl üretimine katkı sağlamaktadır.

Mihalıççık’da büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri mevcuttur. Özellikle Mihalıççık’da bulunan keçi sayısı Eskişehir’de bulunan toplam keçi sayısının %29,36’unu oluşturmaktadır.

Mihalıççık ilçesinde arıcılık ve ipek böcekçiliği faaliyetleri mevcuttur. 36 adet arıcılık faaliyeti yapan işletme bulunmaktadır.

Ekiliş biçimi ve zamanına ürünlerde Mihalıççık ilçesinde çerezlik ve yağlık ayçiçeği tohumu üretim gerçekleştirilmektedir. Özellikle kuru ve birinci ekilişte yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde Eskişehir’in toplam üretimine önemli katkılar sunmaktadır.