Öncelikli Sektörler Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırım Konuları Destek Unsurları

Öncelik yatırım konularında yapılan yatırımlar, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. bölge destek ve teşviklerden yararlanabilir.

*1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği; 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği
**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
*** Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır.
-2017-2024 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Öncelikli Yatırım Konuları

Aşağıda yer alan konuların herhangi birinde Eskişehir'de yapılacak yatırımlar 5. bölge devlet desteklerinden yararlanmaktadır.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımları

AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar

Belirli otomotiv ve motor yatırımları

Savunma alanındaki yatırımlar

Madencilik ve Maden Arama Yatırımları

Eğitim yatırımları (Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dahil)

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları

Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar

Yerli kömüre dayalı termik santraller

Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları

Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar

Demiryolu taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı

Yenilenebilir Enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları

Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar

Asgari 500 milyon TL tutarında Orta-Yüksek teknolojili yatırımlar

Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları

Nükleer enerji santrali yatırımları

Yaşlı-Engelli bakım merkezleri ve wellness yatırımları

Asgari 25 milyon TL tutarında 25 Dekar ve üzeri yerli aksam ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları

Lisanslı depoculuk yatırımları

Çevre Lisansına tabi yatırımlar

Asgari 5.000 m² beyaz alan şartını sağlayan belirli standartlardaki veri merkezi yatırımları

Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları

Ar-Ge ve Çevre Yatırımları

İhtisas SB’de yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

Elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatı