Kümelenmeler

Eskişehir'de Kümelenme

Ulusal ve bölgesel rekabetçiliği arttıran bir yaklaşım olarak kabul edilen kümelenme modelinin Eskişehir’de oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Eskişehir ve çevresinde yoğunlaşmış ve benzer iş kollarında faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmesi sonucu Eskişehir’de 5 iş kümesi ortaya çıkmıştır. Bunlar; Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş kümesi, Havacılık Kümesi, Raylı Sistemler Kümesi, Madencilik Kümesi ve Mobilya Sanayi Kümesi’dir.

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği, 2010 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin ilk küme oluşumlarından birisidir. Seramik ve karo ürünleri üretiminde ön planda olan kümede Bilecik, Kütahya ve İstanbul illerinde faaliyet gösteren firmalar da yer almaktadır.

Eskişehir Havacılık Kümesi, 2011 yılında kurulmuştur. Ülkemizin bu alandaki üç kümesinden birisidir. Üye işletmeler; tasarım geliştirme, havacılık sektörüne özgü elektrik ve elektronik ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi, motor ve bileşenleri üretimi, sistem entegrasyonu gibi birçok özel süreç gerektiren faaliyeti yürütmektedir.

Eskişehir Raylı Sistemler Kümenlenmesi, 2011 yılında TÜLOMSAŞ (Yeni adıyla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. / TÜRASAŞ) önderliğinde kurulmuştur. Üye işletmeler; kaynaklı ve talaşlı imalat, montaj, döküm, kompozit üretim, metal şekillendirme, tasarım, Ar-Ge ve Ür-Ge gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Eskişehir Madencilik Kümesi, 2016 yılında kurulmuştur. Ülkemizin ilk madencilik kümesidir. Küme, madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalara mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönden rehberlik etmeyi ve rekabet içerisinde iş birliği sağlamayı hedeflemektedir.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde 2018 yılında "Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi" kurulmuştur. Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi, mobilya sektörü üreticilerini, tasarımcıları ve akademisyenleri bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Kuruluş hedefleri arasında ise Eskişehir'in mobilyadaki potansiyelini arttırmak, tasarım ve kalite ile farklılık ortaya koymak ve Eskişehir mobilyasını dünya çapında duyurmak olarak belirlenmiştir.