Seramik

Eskişehir yerleşim alanı, güçlü ulaşım ve fiziksel altyapısı, doğal kaynaklara yakınlığı ve insan kaynakları açısından ülkemizin seramik sektöründe rekabet üstünlüğüne sahip illerinden birisidir. Eskişehir Teknik Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Seramik Araştırma Merkezi; sektörde faaliyet gösteren firmalar ve üniversiteler arasında işbirliği ağı oluşturan, bu işbirliği ağı yoluyla endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünde, seramik sanayinin ve seramik sanayine yardımcı sanayilerin gereksinim duyduğu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan ve yaptıran, sektöre analiz ve akredite standart test hizmetleri veren, sektörün ihracat yaptığı ülkeler için yaptırılması zorunlu olan ürün testlerinin ilgili ülkelerin standartları doğrultusunda yapılması için çalışmalar yapan bir kurum olarak ilde sektörün gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde toprak ve seramik sektöründe 45 firma faaliyet göstermekte olup yaklaşık 4.300 çalışan bulunmaktadır. Eskişehir ili ve çevresinde yer alan Seranit, Yurtbay, Eczacıbaşı ve Lapino gibi firmalar seramik üretiminde dünya çapında tanınmaktadır. Bölgede Kütahya, Bilecik illerini de kapsayan Eskişehir merkezli seramik kümesi bulunmakta olup Eskişehir, seramik sektörüne yönelik yapı kimyasalları konusunda önemli bir yere sahiptir. Eskişehir Sanayi Odasına bağlı olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. 2020 yılı İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşulistesinde 474. sıradadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre seramik sektöründe 48.051.139 dolar değerinde ihracat ve 10.858.049 dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %342,52’tür. Sektör ihracatının ilin toplam ihracatındaki payı ise %5,14’tür.