Seramik

Eskişehir yerleşim alanı, güçlü ulaşım ve fiziksel altyapısı, doğal kaynaklara yakınlığı ve insan kaynakları açısından ülkemizin seramik sektöründe rekabet üstünlüğüne sahip illerinden birisidir. Eskişehir Teknik Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Seramik Araştırma Merkezi; sektörde faaliyet gösteren firmalar ve üniversiteler arasında işbirliği ağı oluşturan, bu işbirliği ağı yoluyla endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünde, seramik sanayinin ve seramik sanayine yardımcı sanayilerin gereksinim duyduğu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan ve yaptıran, sektöre analiz ve akredite standart test hizmetleri veren, sektörün ihracat yaptığı ülkeler için yaptırılması zorunlu olan ürün testlerinin ilgili ülkelerin standartları doğrultusunda yapılması için çalışmalar yapan bir kurum olarak ilde sektörün gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.

Yıllara Göre Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerinin İhracat - İthalatı