Raylı Sistemler

Eskişehir, ülkemizde hem üretim hem de ulaşım ağları açısından raylı sistemler sektörünün başlıca merkezlerinden birisidir. Kamuya bağlı ortaklıklar yanında özel sektör firmalarının da bulunduğu Eskişehir’de, bu alanda faaliyet gösteren en büyük kurum TÜLOMSAŞ’tır. Bölgede, raylı sistemler sektörü genel olarak; TÜLOMSAŞ’a tedarik sağlayan yan sanayi şeklinde yoğunlaşmıştır. Eskişehir, raylı sistemler sektöründe firmalara uluslararası rekabet avantajları sağlayan bir üretim ortamı sunmaktadır. İlin lojistik üssü olması, önemli limanlara yakınlığı ve ilde sektörel nitelikli işgücünün ve üniversite-sanayi iş birliğinin varlığı firmalara önemli rekabet avantajları sağlamaktadır.