Eskişehir’de Teşvik Karşılaştırması

Eskişehir’de Teşvik Karşılaştırması

Eskişehir'de yapılacak yatırımlar, teşvik sistemi kapsamında belirli şartlara göre aşağıda yer alan teşviklerden yararlandırılabilir.

“Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan” tüm yatırım konularında Genel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilmek için yatırımınızın asgari sabit yatırım tutarı Eskişehir’de en az 3 Milyon TL olması gerekmektedir. 

“Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”ne ve “Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları”na ilişkin bilgilere Teşvik Sistemine İlişkin Diğer Şartlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde Eskişehir’de yatırım yapıldığı ve asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde 1. bölge destek ve teşvik kalemlerinden yararlanabilmektedir. (Bkz: Bölgesel Teşvik Uygulamaları)

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

-2017-2024 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde Eskişehir ilinde OSB’de yatırım yapıldığı ve asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde sadece SGK İşveren Hissesi Desteği ve Vergi İndirimi Desteği kalemleri için 2. bölge teşvikleri, diğer kalemler için 1. bölge teşvikleri uygulanmaktadır. (Bkz: Bölgesel Teşvik Uygulamaları)

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

-2017-2024 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Eskişehir ili Alpu, Günyüzü veya Han ilçelerinde Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yatırım yapıldığı ve asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde 2. bölge teşvikleri uygulanmaktadır. (Bkz: Bölgesel Teşvik Uygulamaları)

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

-2017-2024 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Eskişehir ili Alpu, Günyüzü veya Han ilçelerinde Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde OSB’de yatırım yapıldığı ve asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde 3. bölge teşvikleri uygulanmaktadır. (Bkz: Bölgesel Teşvik Uygulamaları)

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

** 1 Milyon TL’yi geçemez.

-2017-2024 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları sekmesinde belirtilen yatırımlardan “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” şartlarını sağlayıp Eskişehir’de yapılacak olanlar 4. bölge teşviklerinden yararlanır.  Yatırımın OSB, Alt Bölge veya Alt Bölge OSB’de yapılmış olmasına bakılmaksızın 4. bölge teşviklerinden yararlandırılır.

*1 Milyon 200 Bin TL’yi geçemez.

**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

-2017-2024 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

 

Öncelikli Sektörler Teşvik Uygulamaları sekmesinde belirtilen yatırımlardan “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” şartlarını sağlayıp Eskişehir’de yapılacak olanlar 5. bölge teşviklerden yararlanır. Yatırımın OSB, Alt Bölge veya Alt Bölge OSB’de yapılmış olmasına bakılmaksızın 5. bölge teşviklerinden yararlandırılır.

*1 Milyon 400 Bin TL’yi geçemez.

**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

*** Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır.

-2017-2024 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.