Eskişehir’de Teşvik Karşılaştırması

Eskişehir’de Teşvik Karşılaştırması

Eskişehir'de yapılacak yatırımlar, teşvik sistemi kapsamında belirli şartlara göre aşağıda yer alan teşviklerden yararlandırılabilir.

“Teşvik edilmeyecek yatırım konuları” hariç tüm yatırım konularında sektörlere göre Genel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilmek için yatırımınızın asgari sabit yatırım tutarı Eskişehir’de en az 3 Milyon TL olması gerekmektedir. 

“Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”ne ve “Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları”na ilişkin bilgilere Teşvik Sistemine İlişkin Diğer Şartlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde Eskişehir’de yatırım yapıldığı ve asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde 1. bölge destek ve teşvik kalemlerinden yararlanabilmektedir. (Bkz: Bölgesel Teşvik Uygulamaları)

01/05/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde Eskişehir ilinde OSB’de yatırım yapıldığı ve asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde sadece SGK İşveren Hissesi Desteği ve Vergi İndirimi Desteği kalemleri için 2. bölge teşvikleri, diğer kalemler için 1. bölge teşvikleri uygulanmaktadır. (Bkz: Bölgesel Teşvik Uygulamaları)

01/05/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Eskişehir ili Alpu, Beylikova, Çifteler,  Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ve Seyitgazi  ilçelerinde Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yatırım yapıldığı ve asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından 2. bölge teşvikleri uygulanmaktadır. (Bkz: Bölgesel Teşvik Uygulamaları)

01/05/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Eskişehir’de gerçekleştirilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırımlar “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” şartlarını sağlayarak 4. bölge teşviklerinden yararlanabilir.  Yatırımın OSB, Alt Bölge veya Alt Bölge OSB’de yapılmış olmasına bakılmaksızın 4. bölge teşviklerinden yararlandırılır.

01/05/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Eskişehir’de gerçekleştirilecek Öncelikli Sektör yatırımları “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” şartlarını sağlayarak 5. bölge teşviklerden yararlanabilir. Yatırımın OSB, Alt Bölge veya Alt Bölge OSB’de yapılmış olmasına bakılmaksızın 5. bölge teşviklerinden yararlandırılır.

01/05/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.