Alt Bölge Destekleri

Eskişehir'de Alt Bölge Destekleri

Eskişehir'de OSB içerisinde (alt bölge desteği sadece vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinde geçerli) yapılacak yatırımlar veya orta-yüksek teknoloji yatırımları (4. bölge destekleri) alt bölge desteklerinden yararlanabilir.

Eskişehir'de İlçe Bazlı Alt Bölge Destekleri

Aşağıda belirtilen ilçelerde yapılacak yatırımlar,

  • 2. bölge destek ve teşviklerden yararlanır.
  • Bu ilçelerde yer alacak/alan  OSB/EB’de gerçekleştirilecek yatırımlar 3. bölge destek ve teşviklerden yararlanır.