Alt Bölge Destekleri

Eskişehir'de Alt Bölge Destekleri

Eskişehir'de OSB içerisinde (alt bölge/2. bölge teşvik desteği sadece vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinde geçerli) yapılacak yatırımlar, orta-yüksek teknoloji yatırımları (4. bölge destekleri) ve öncelikli sektör yatırımları (5. bölge destekleri) kapsamında alt bölge desteklerinden yararlanabilir.

Eskişehir'de İlçe Bazlı Alt Bölge Destekleri

Aşağıda belirtilen ilçelerde yapılacak yatırımlar 2. bölge destek ve teşviklerden yararlanır.

Mahmudiye

Sarıcakaya