Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırımlar Değerlendirme Kriterleri

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması

Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması

Katma değerin asgari %40 olması

Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.

Rafineri ve petrokimya yatırımlarında katma değerin asgari %40 olması şartı aranmaz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması ve son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olması şartları aranmaz.

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları Destek Unsurları

Kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki
desteklerden yararlandırılabilir.

01/05/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.