Bölgesel Teşvik Uygulamaları Destek Unsurları

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde desteklerden yararlanabilir. Genel olarak asgari 3 milyon TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için asgari yatırım tutarı ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 • İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.
 • İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
 • Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmasıdır.

 • Eskişehir’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

 • Eskişehir’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 • Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Eskişehir’de yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanamamaktadır.
 • Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade  dilmesidir.

 • 2017-2024 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
 • Eskişehir’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 • Eskişehir’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.*

 • Eskişehir’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanabilmektedir.

*29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan başvurulara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatlar için, 3305 Sayılı Kararın EK-8’inde belirtilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz. Söz konusu makine ve teçhizatlar kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

 • Eskişehir’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilecek olan sektörlerde yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

 • Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
 • Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Eskişehir 1. Bölge’de yer aldığından dolayı Eskişehir’de yapılacak yatırımlar bu destekten yararlanamamaktadır. Ancak yapılacak yatırım 3., 4., 5. veya 6. bölge desteklerinden yararlandırılırsa Faiz veya Kar Payı Desteğinden yararlanabilir.
 • Eskişehir’de yapılacak yatırım “Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” veya “Öncelikli Yatırım Konuları” içinde yer aldığı taktirde Faiz veya Kar Payı Desteğinden yararlanabilir.

Türkiye, 2017  yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) çalışması esas alınarak 6 bölgeye ayrılmıştır. Eskişehir 1. bölgede yer almaktadır.