Ekonomik Yapı

Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olan Eskişehir, ekonomisi ile de ön plana çıkmaktadır. Eskişehir ekonomisinin %54’ünü hizmetler, %39’unu sanayi ve %7’sini ise tarım sektörü oluşturmaktadır (Eskişehir Sanayi Odası, 2020). İl ekonomisinde ana sektörlerin dağılımında, hizmetler ve sanayi sektörlerinin öne çıktığı görülmektedir.

Chart by Visualizer

Eskişehir ilinde bulunan sanayi işletmelerinin çalışan sayısına göre %47,37’si mikro, %33,56’sı küçük, %14,11’i orta ve %4,96’sı büyük ölçekli işletmelerdir. Eskişehir’deki sanayi işletmelerinin 2019 yılı sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %13,62 ile makine ve ekipmanlar, ikinci sırada %11,58 ile gıda ürünleri, üçüncü sırada ise %10,99 ile metal ürünleri sektörleri yer almaktadır.

Eskişehir Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı (İlk 10)

Eskişehir sanayi sektöründe istihdam paylarına bakıldığında %15,44 ile gıda ürünleri, %12,82 ile metalik olmayan mineral ürünler, %12,34 ile diğer ulaşım araçları sektörleri ilk üç sırada yer almaktadır.

Eskişehir Sanayi Sektörü İstihdam Payları

Eskişehir’de 2019 yılında çalışan sayısına göre ilk 5 büyük işletme: Arçelik A.Ş., TUSAŞ Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Maden Kırka Bor İşletmeleri, Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir.