Ekonomik Yapı

Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olan Eskişehir, ekonomisi ile de ön plana çıkmaktadır. Eskişehir ekonomisinin %54’ünü hizmetler, %39’unu sanayi ve %7’sini ise tarım sektörü oluşturmaktadır (Eskişehir Sanayi Odası, 2020). İl ekonomisinde ana sektörlerin dağılımında, hizmetler ve sanayi sektörlerinin öne çıktığı görülmektedir.

Eskişehir ilinde bulunan sanayi işletmelerinin çalışan sayısına göre %47,37’si mikro, %33,56’sı küçük, %14,11’i orta ve %4,96’sı büyük ölçekli işletmelerdir. Eskişehir’deki sanayi işletmelerinin 2019 yılı sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %13,62 ile makine ve ekipmanlar, ikinci sırada %11,58 ile gıda ürünleri, üçüncü sırada ise %10,99 ile metal ürünleri sektörleri yer almaktadır.

Eskişehir Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı (İlk 10)

Eskişehir sanayi sektöründe istihdam paylarına bakıldığında %15,44 ile gıda ürünleri, %12,82 ile metalik olmayan mineral ürünler, %12,34 ile diğer ulaşım araçları sektörleri ilk üç sırada yer almaktadır.

Eskişehir Sanayi Sektörü İstihdam Payları

Eskişehir’de 2019 yılında çalışan sayısına göre ilk 5 büyük işletme: Arçelik A.Ş., TUSAŞ Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Maden Kırka Bor İşletmeleri, Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir.