Ekonomik Yapı

Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olan Eskişehir, ekonomisi ile de ön plana çıkmaktadır. Eskişehir ekonomisinin %54’ünü hizmetler, %39’unu sanayi ve %7’sini ise tarım sektörü oluşturmaktadır. İl ekonomisinde ana sektörlerin dağılımında, hizmetler ve sanayi sektörlerinin öne çıktığı görülmektedir.   

Eskişehir sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %13,37 ile makine ekipmanlar, ikinci sırada %12,89 ile gıda ürünleri ve üçüncü sırada ise %11,33 ile metal ürünleri sektörü yer almaktadır.