Sektör ve Analiz Raporları

2018 Animasyon Sektörü Raporu
Eskişehir İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
Nitelikli İstihdam ve Kariyer İçin Üniversite Sanayi Buluşması Paneli Sonuç Raporu
2017 Eskişehir Yatırım Ortamı
2017 Eskişehir Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
2017 Animasyon Sektörü Raporu
TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporu
TR41 Bölgesi Havacılık Sektörü Raporu
2020 Endüstriyel Simbiyoz Projesi Raporu
Eskişehir Yatırım Ortamı
Eskişehir İlin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi Sonuç Raporu
Eskişehir İlin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi Ana Rapor
2021 Yılı Eskişehir Yatırım Ortamı
Eskişehir Sağlık Turizmi Broşürü
2022 Yılı Animasyon Sektörü Raporu
2023 Yılı Eskişehir Yatırım Ortamı Sunumu
2023 Eskişehir Investment Climate Presentation