Odunpazarı

Odunpazarı İlçesi, Eskişehir’in meyve zenginliğine önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle Ayva, Elma (Amasya) ve Erik türlerindeki üretimlerle bu katkı belirginleşir. Odunpazarı’nın ürettiği ayva miktarı, Eskişehir’deki toplam ayva üretiminin %8,10’unu oluştururken, Amasya elması üretimi de Eskişehir’deki toplam Amasya elması üretiminin %6,32’sini temsil eder. Ayrıca, Odunpazarı’nda yetiştirilen erikler, Eskişehir’deki toplam erik üretiminin %5,48’ini oluşturarak bu meyve türünde de önemli bir paya sahiptir

Odunpazarı ilçesindeki plastik seralarda üretilen ıspanak, Eskişehir’deki plastik seralarda toplam ıspanak üretiminin %38,38’ini oluşturuyor. Aynı zamanda da Türkiye geneli plastik seralarda üretilen toplam ıspanak miktarının da %9,92’sini oluşturmaktadır.

Odunpazarı ilçesinde hem tahıl hem sebze üretimi tarımda çok önemli bir yer tutmaktadır. Odunpazarı, sebze üretiminde Eskişehir’de etkin bir konumda yer almaktadır. Domates (salçalık) üretiminde %68,33’lük oranıyla ilçe, Eskişehir’in salçalık domates ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Kırmızı pancar (%58,82), kereviz (%44,97), taze fasulye (%39,43) ve bal kabağı (%35,85) gibi ürünler de Odunpazarı’nın sebzecilikteki güçlü performansını yansıtmaktadır. Ayrıca, havuç (%34,14), turp (%24,47) ve dolmalık biber (%23,48) gibi sebzeler de ilçenin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Marul (İceberg) ise %13,17’lik oranıyla dikkate değer bir katkı sağlamaktadır. Odunpazarı ilçesi, Eskişehir’in sebze üretiminde çeşitlilik ve kalite sağlayarak bölgesel tarımın güçlü temsilcilerinden biri olmaktadır.

Odunpazarı İlçesi, Eskişehir genelinde tahıl üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Buğdayın %84,97’lik oranıyla ilçe, Eskişehir’in unlu mamuller endüstrisi için temel tahıl kaynağını sağlamaktadır. Ayçiçeği tohumunun %31,24, aspir tohumunun %15,83 ve korunganın %11,41’lik oranlarıyla Odunpazarı, çerezlik ürünler, yağ üretimi ve hayvan yemleri endüstrilerinde de büyük bir katkı sunmaktadır. Odunpazarı ilçesi, gıda ürünlerinden hayvan yemlerine ve endüstriyel ürünlere kadar birçok alanda değerlendirilen mısır üretimine %16,91’lik oranla katkı sağlamaktadır. Yulaf (%16,77) kahvaltılık ürünlerde, İtalyan çimi (%14,97) hayvan yemleri olarak, arpa (%13,69) bira yapımında ve hayvan yemi olarak ve kuru fasulye (%11,63) protein kaynağı olarak yaygın şekilde kullanılır. Bu ürünler, hem insan tüketimi hem de hayvan besleme endüstrisi için büyük bir öneme sahiptir, Odunpazarı İlçesi de bu alandaki üretimiyle Eskişehir’in tarımsal zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır.

Eskişehir genelindeki canlı hayvan sayılarının değerlendirildiğinde Odunpazarı’nda öne çıkan oranlar, ilçenin tarım sektöründeki etkinliğini ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin genel üretimine önemli katkılar verdiğini göstermektedir. İlçede genellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için uygun şartlara sahip olduğunu ve bu alanda önemli bir faaliyet gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, küçükbaş hayvancılık oranı (%9,64) daha düşük olmasına rağmen, yine de ilçenin çeşitli hayvansal ürünler ürettiğini ve hayvancılığın Odunpazarı ekonomisinde belirli bir rol oynadığını göstermektedir.

Odunpazarı ilçesi Eskişehir genelindeki arıcılık faaliyetlerinde %13,71’lik bir paya sahiptir. Ayrıca, hindi yetiştiriciliğinde %13,06, kaz yetiştiriciliğinde %16,11, ördek ve ördek tavuğu yetiştiriciliğinde %17,00, et tavuğu yetiştiriciliğinde %9,74 ve yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde ise %0,64’lük oranlarla Eskişehir ilinin kanatlı hayvan varlığına katkıda bulunmaktadır. Odunpazarı ilçesinin kanatlı hayvan yetiştiriciliği konusunda gelişmiş olduğu söylenebilir.

Odunpazarı ilçesi, Eskişehir genelinde süs bitkileri üretiminde önemli bir merkez olarak öne çıkmaktadır. İç mekan süs bitkilerinde sağladığı %95,15’lik katkı ile Eskişehir’in iç mekan bitki ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ayrıca, dış mekan süs bitkileri üretiminde %97,62’lik oranla Eskişehir genelindeki talebin büyük bir bölümünü yine Odunpazarı ilçesi karşılamaktadır. Bu durum, ilçenin süs bitkileri üretimindeki gücünü ve Eskişehir’in bu alandaki kaliteli üretimine olan katkısını açıkça göstermektedir.

Odunpazarı ilçesi, süs bitkileri üretiminde Eskişehir genelinde önemli bir rol oynamaktadır. Cam serada yetiştirilen dış mekan süs bitkilerindeki %69,86’lık katkısıyla Odunpazarı, Eskişehir’in dış mekan süs bitkisi ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Plastik serada üretilen iç mekan süs bitkilerinde ise %100’lük oranla tüm talebi karşılamaktadır. Ayrıca, plastik sera dış mekan süs bitkileri üretiminde %87,20’lik katkı sağlarken, yüksek tünel sistemiyle yetiştirilen dış mekan süs bitkilerinde %100’lük oranla Eskişehir genelindeki talebin büyük bir bölümünü yine Odunpazarı ilçesi karşılamaktadır. Bu veriler Odunpazarı  ilçesinin süs bitkileri üretimindeki çeşitliliği ve önemini vurgulamaktadır. Eskişehir’de üretilen süs bitkilerinin neredeyse tamamının Odunpazarı’nda üretildiği söylenebilir.

Ekiliş biçimi ve sırasına göre Odunpazarı ilçesinde çerezlik ve yağlık ayçiçeği tohumu yetiştirilmektedir. Özellikle sulu ve birinci ekilişte Eskişehir’in toplam üretimine önemli katkı sağlamaktadır.