Ar-Ge ve Yenilikçilik

Ülkemizin en yenilikçi şehirlerinden birisi olan Eskişehir’de toplam 21 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Birçok Ar-Ge personelinin istihdam edildiği ilde, sınai mülkiyet hakları ve bilimsel yayın verileri ülke ortalamasının üzerinde yer almaktadır

Bilimsel yayın sayısında Eskişehir’in, diğer TR41 bölgesi illerine göre daha iyi olduğu söylenebilir.