Eskişehir’de Yaşam

Eskişehir, Türkiye’nin kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin en gelişmiş büyükşehirlerinden birisi olan ve yaşanabilir kentler sıralamasında kültür-sanat alanında öne çıkan Eskişehir; eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hayat olanakları bakımından diğer illere kıyasla önemli avantajlara sahip bir yerleşim merkezidir.

İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘’İller Arası Rekabetçilik Endeksi’’ raporunda Eskişehir’in Türkiye’nin en rekabetçi 7. ili olduğu belirlenmiştir.

Eskişehir İller Arası Rekabetçilik Endeksi Sıralaması

2022 yılı verilerine göre 3 tiyatro salonu, yıllık 9.123 tiyatro izleyicisi ve 29 sinema salonu, yıllık 234.815 sinema izleyicisine sahiptir. 762 adet sit alanının bulunduğu bölge tarihi dokusu ile dikkat çekmektedir. Toplamda 13 adet müze ve 426.401 ziyaretçi sayısı mevcuttur. 

Sosyo-Kültürel Durum