Sosyal Hayat

Eskişehir, Türkiye’nin kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin en gelişmiş büyükşehirlerinden birisi olan ve yaşanabilir kentler sıralamasında kültür-sanat alanında öne çıkan Eskişehir; eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hayat olanakları bakımından diğer illere kıyasla önemli avantajlara sahip bir yerleşim merkezidir.

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından gerçekleştirilen ‘’İller arası Rekabetçilik Endeksi’’ çalışmasında Eskişehir’in Türkiye’nin en rekabetçi 8. ili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın yaşam kalitesi alt endeksine göre ise Eskişehir, Türkiye genelinde 3. sırada yer almıştır. Yine Eskişehir, değişken bazlı olarak “İldeki Bir Yüksek Öğrenim Programından Mezun Olan Kişi Sayısı” bakımından 1. sırada yer almış olup, ‘’Öğretim Üyesi Başına Düşen Üniversite Öğrencisi Sayısı’’ bakımından da 1. sırada kendisine yer bulmuştur.