Madencilik

Eskişehir’de endüstriyel hammadde açısından oldukça zengin maden yatakları yer almaktadır. Başta bor ve manyezit olmak üzere ilde sepiyolit, mermer, kaolen, perlit, mika ve kum-çakıl gibi önemli hammadde kaynakları bulunmaktadır. Beyaz altın, deniz köpüğü ve Eskişehir taşı gibi isimlerle de ifade edilen lületaşının da ticari olarak işlenebilir yatakları ülkemizde sadece Eskişehir’de bulunmaktadır.  Eskişehir Sanayi Odası verilerine göre, madencilik sektöründe 2017 yılında 460 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleşmiştir.