Teşvik Sistemine İlişkin Diğer Şartlar

Karar Sayısı : 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Karar ekinde yer alan önemli bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi

Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları

Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları