Seramik

Stratejik konumu, doğal hammadde kaynakları, tasarım ve markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemesi ile Türk seramikleri dünya seramik ticaretinde önemli bir yere sahiptir ve bu durumun oluşmasında Eskişehir ilinin payı göz ardı edilemez. Türkiye’deki seramik üretim kapasitesinin yaklaşık %20’sini elinde bulunduran Eskişehir ili ve çevresi, yerleşim alanı, güçlü ulaşım ve fiziksel altyapısı, doğal kaynaklara yakınlığı ve insan kaynakları açısından rekabet üstünlüğüne sahiptir. Seramik kaplama malzemeleri üretimi bir alt sektör olarak incelendiğindeyse, bu oranın bir miktar daha yükseldiği görülmektedir. Eskişehir ili ve çevresinde yer alan Seranit, Yurtbay, Eczacıbaşı, Esvit (Lapino) gibi firmalar seramik üretiminde dünya çapında tanınmaktadır.

Eskişehir ili hammadde kaynaklarına yakınlığı, yüksek kapasiteli sanayi ve yan sanayi kuruluşları, üretimde ileri teknolojilerin kullanılması, büyük bir iç pazara hitap etmesi, eğitimli ve ucuz işgücü olanakları, ileri düzeyde Ar-Ge çalışmalarının ve üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsal olarak yürütülmesi, sivil toplum ve markalaşma faaliyetlerinin güçlü olması, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında sektörün bilgili ve hazırlık içerisinde olması ve üst segment müşterilere ulaşabilme olanağı ile seramik sektöründe iddialı bir konumda bulunmaktadır.

Eskişehir’in seramik sektöründeki gücüne ivme kazandıran önemli bir faktör ise, bu sektörde başarıyla yürütülen sivil toplum ve üniversite-sanayi işbirliğidir. Otuza yakın firmadan oluşan Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi, çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın önde gelen müşteri odaklı seramik iş kümesi kimliğiyle müşteri odaklı, araştırmacı ve inovatif, uygulamaları ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla iş kümesinin rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Diğer yandan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Seramik Araştırmaları Merkezi (SAM), üniversite-sanayi işbirliğinin başarılı örneklerinden biridir ve Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin yanında, sektörel danışmanlık, test ve akreditasyon hizmetleri de sunmaktadır.

Türkiye’nin öncü sektörlerinden olması nedeniyle, seramik sektöründe ar-ge ve inovasyon ve genel teşvik sistemi çerçevesinde önemli devlet destekleri de alınabilmektedir. Direkt ya da dolaylı finansman destekleri konusunda büyük olanaklar, vergi muafiyeti, çalışan sosyal güvenlik prim muafiyeti, patent alınabilmesi için gerekli destekler ile seramik alanında Eskişehir bir yatırım cennetidir.

Eskişehir, ev sahipliği yaptığı Seramik sanayisi şirketlerine uluslararası rekabet avantajları sağlayan bir üretim ortamı sağlamaktadır. Lojistik üs olma, demir yolları ve limanlara yakınlık, kalifiye iş gücü, üniversite sanayi işbirliklerinin çok başarılı örnekleri, fiber internet ağı, olanakları ile sektörün küresel çapta rekabet edebilmesi için tüm olanaklar hazırdır.