Biz Kimiz?

T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın birimi olan Eskişehir Yatırım Destek Ofisi;

  • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapar.
  • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütür.
  • Yatırımcılara bilgi sağlar ve onları yönlendirir.
  • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.
  • Yatırımları izler.
  • İlin iş ve yatırım ortamını tanıtır ve ile yatırımcı çeker.
  • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapar.
  • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine eder.
  • Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapar.

İletişim

Hoşnudiye Mh. 732. Sk. No: 44/4
Efe Plaza B Blok 2. Kat
Tepebaşı / ESKİŞEHİR
+90 222 231 31 06
+90 222 231 31 24
eskisehir@bebka.org.tr