Neden Eskişehir?

 • Mükemmel altyapı imkânları
 • Ülkemizin en büyük ve en düzenli Organize Sanayi Bölgesi
 • Bir asrı aşan sanayileşme kültürü ve tecrübesi
 • Sanayide sektörel çeşitlilik
 • Çevreye duyarlı, planlı, inovatif, ihracat odaklı sanayileşme anlayışı
 • Alanında güçlü Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 • Karayolu ve demiryolu bağlantılarının kesişme noktasında yer alması nedeniyle etkin ulaşım ağı
 • Pazara yakınlık
 • Yüksek şehirleşme oranı ve kaliteli yaşam standardı
 • Gelişmiş sosyal ve kültürel hayat
 • Uygun yaşam maliyetleri
 • İş yapma kolaylığı
 • Önemli limanlara yakınlık
 • Gelişmiş ana ve yan sanayi iş birliği
 • Gelişmiş üniversite ve eğitim kurumları
 • Nitelikli, eğitimli, ucuz işgücü