AB COSME PROGRAMI “Social Economy Missions”

AB COSME PROGRAMI “Social Economy Missions” çağrısı yayımlandı.Teklifler aşağıdaki listede sıralanan başlıklardan veya konsorsiyumun Sosyal Ekonomi Misyonu ile ilgili bulduğu bir alandan seçilebilir:

 1. Kendi İçinde Döngüyü Sağlayabilen Yerel ve/veya Bölgesel Ekosistemler Kurulması
 2. Sosyal Sorumluluğa Sahip Kamu Alımları
 3. Sosyal ve Ekolojik İnovasyon Kümelerinin Oluşturulması
 4. Sosyal Ekonomide İş Geliştirmenin Desteklenmesi
 5. Yeşil Girişimciliğin ve Dijital Girişimciliğin Desteklenmesi
 6. İşsizlikle Mücadelede Yerel Veya Bölgesel Önlemlerin Alınması
 7. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma
 8. Eğitim ve Sosyal Ekonomi Ekosisteminin Geliştirilmesi Misyonu
 9. Kamu Politikaları ve Sosyal Ekonomi Misyonu
 10. Sosyal Ekonomi, Göçmenler ve Mültecilerin Entegrasyonu
 11. Başvuru Sahipleri Tarafından Detaylandırılacak Diğer Konular

Workshoplar

Proje sonunda en az 3 adet Workshop gerçekleştirilmiş olmalı, her bir Workshop için bir rapor hazırlanmalıdır. Ek olarak proje sonunda bir Final Raporu sunulmalıdır. Söz konusu zorunlu 3 workshop en az 20 adet “ziyaretçi” katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.

Zaman Planı:

AşamalarTarih (Tahmini)
Son Başvuru Tarihi09.06.2020, 17:00 (Brüksel saati)
Hibe anlaşmaların imzalanmasıAralık 2020
Faaliyetlerin başlangıç tarihiŞubat 2021
Değerlendirme dönemiHaziran 2020 – Ağustos 2020
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesiEylül 2020

AB Finansmanı:

Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 1.900.000 Avro’dur.

EASME’nin 19 teklifi fonlaması beklenmektedir.

Proje başı ayrılan hibe miktarı 100.000 Avro’dur.

Uygunluk Kriterleri:

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

 • Konsorsiyum en az 3 üyeden oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkeden olmalıdır.
 • Bütün konsorsiyum üyeleri bölgesel veya yerel bir kamu yönetimi organı olmalıdır.
 • Asgari şart olan 3 bölgesel veya yerel bir kamu kurumu şartı sağlandıktan sonra, KOBİ’ler ile ilgili çatı kuruluşlar da teklife dahil olabilirler.

Proje süresi 12 ayı aşmamalıdır.

Tekliflerin Sunulması:

Teklifler elektronik olarak 09 Haziran 2020 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

İlgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız …

Detaylı bilgi için tıklayınız …