Eskişehir, Türkiye’nin kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin en gelişmiş büyükşehirlerinden birisi olan ve yaşanabilir kentler sıralamasında kültür-sanat alanında öne çıkan Eskişehir; eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hayat olanakları bakımından diğer illere kıyasla önemli avantajlara sahip bir yerleşim merkezidir. CNBC-e Business dergisinin yapmış olduğu araştırmaya göre Eskişehir, birçok alanda ön sırada yer almıştır.

    

 CNBC-e Business Eskişehir Yaşanabilirlik Karnesi 
Alan Kültür Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Genel
Sıralama 1 4 9 10 3

Kaynak: CNBC-e Business Dergisi

Son yıllarda Eskişehir, sosyo-ekonomik yaşamda hızlı bir gelişme göstermiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan İnsani Gelişmişlik Raporu’nda Eskişehir, beşeri gelişmişlik ve yaşanabilir kentler düzeyi bakımından 3. sırada yer almıştır.

       

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından ve Deloitte Türkiye desteği ile gerçekleştirilen ‘’İller arası Rekabetçilik Endeksi’’ çalışmasında Eskişehir’in Türkiye’nin en rekabetçi 6. ili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın beşeri sermaye ve yaşam kalitesi alt endeksine göre ise Eskişehir, Türkiye genelinde 3. sırada yer almıştır. Yine Eskişehir, değişken bazlı olarak “İldeki Bir Yüksek Öğrenim Programından Mezun Olan Kişi Sayısı” bakımından 1. sırada yer almış olup, ‘’Kişi Başına Düşen Öğretim Üyesi Sayısı’’ bakımından ise 2. sırada kendisine yer bulmuştur.

 Eskişehir – “İller arası Rekabetçilik Endeksi” – URAK & Deloitte Türkiye
Alan İldeki Bir Yüksek Öğrenim Programından Mezun Olan Kişi Sayısı Alt Endeksi Kişi Başına Düşen Öğretim Üyesi Sayısı Alt Endeksi Beşeri Sermaye ve Yaşam Endeksi Genel
 

Sıralama

 

1

 

2

 

3

 

6

Eskişehir, şehirleşme bakımından ülkemizin önde gelen illeri arasında yer almaktadır. Şehirde üniversite mezunlarının genel nüfusa oranı % 13,6’dır.