Organize Sanayi Bölgeleri

ESO’nun 1968 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte, çağın gereklerine uygun, düzenli, modern ve çevreye saygılı, her türlü alt yapısı tamamlanmış bir organize sanayi alanı oluşturmak için çalışmalara başlanmıştır. Kısa sürede bugünkü Organize Sanayi Bölgesi oluşturularak, 1973 yılında yatırımcılara bölgeden ilk arsa tahsisi yapılmıştır. Zaman içinde bölgeye olan yoğun talep sonucunda OSB’nin alanı genişletilerek günümüzdeki büyüklüğü olan 32 milyon m2’ye ulaşmıştır. Eskişehir OSB halen ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesidir.

Eskişehir OSB’ye ait diğer sayısal veriler ile teknik alt yapıya ilişkin bilgiler şöyledir:

Kuruluş Tarihi 1969
Hizmete Açılış Tarihi 1973
Toplam Alan 32.000.000 m2
Kullanım Alanı 16.000.000 m2

 

Alt Yapı İmkanları

Yol 1. Sınıf asfalt kaplama
Su 4-6 bar basınçta içme suyu kalitesinde, 180 Lt/sn
Elektrik Her parsel sınırında 34.5 kv
Doğalgaz Her parsel sınırında 4 bar PE boru, 16 bar çelik boru
Kanalizasyon Her parsel sınırında, uygun çapta ∅ 200-∅ 600 mm. beton boru
Yağmursuyu Her parsel sınırında
Telefon Her parsel sınırında istenilen hat sayısında
İnternet Her parsel sınırında fiber optik internet bağlantısı

 

Destek Hizmetleri
İtfaiye, Ambulans, Spor Tesisleri (tenis, voleybol, basketbol, restoran), Arızalara anında müdahale eden bakım ekipleri, ulusal ve uluslararası kargo servisleri,

LOJİSTİK MERKEZ : Bu merkezimiz de OSB içinde 90 bin m2’lik bir alanda 2003 yılı içinde hizmete açılmıştır. Merkezde OSB’de faaliyet gösteren firmaların hammadde ve mamul maddelerinin taşınması konusunda hizmet veren lojistik firmaları yer almaktadır. Merkezde nakliyat ofisleri, kargo firmaları, TIR parkı, akaryakıt istasyonu, tamirhane ve terminal binası bulunmaktadır. Merkez her yönüyle Türkiye’de bir ilk olup, tüm işlemler on-line olarak açık eksiltme usulüyle internet üzerinden gerçekleşmektedir.

ATIK SU ARITMA TESİSİ : Çevreye duyarlı bir sanayileşmenin sonucu olarak, Eskişehir OSB’nin kanalizasyon ve yağmur suyu atıkları yıllardır Belediye Tesislerince arıtılmış, ancak artan kapasite ve mevcut tesisin yetersiz kalması sonucu Eskişehir OSB tarafından bölge içinde yeni bir Atıksu Arıtma Tesisi yapılması kararı alınmış ve 18.000 m3/gün kapasiteli tesisin yapımına 2007 yılında başlanmıştır. Yaklaşık 8 milyon Euro’ya mâl olan yatırım 2008 Temmuz ayında tamamlanarak, bölgedeki atık suyu arıtmaya başlamıştır. Zaman içinde artacak talepler doğrultusunda gelişmeye açık bir yapıda kurulan tesislerden elde edilen atıksu, bölge içinde bahçe ve yollardaki ağaç ve çiçeklerin sulanmasında kullanılacaktır. Ayrıca tesis bünyesinde bir de laboratuar kurularak, bölgedeki sanayi kuruluşlarının çevresel atıklarının analizleri yapılmaktadır.

DOĞALGAZ ELEKTRİK SANTRALİ :Eskişehir Sanayi Odasının malı olan ve 1998 yılında Orga-nize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçen doğalgaz elektrik santrali Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EEE A.Ş.) OSB’deki sanayicilere kesintisiz ve kaliteli enerji temin etmek, kuruluşların düzenli üretimde bulunmalarını sağlayarak verimliliği arttırmak, bölgenin yeni yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasını sağlamak, santralin başlıca kuruluş amaçları arsında yer almaktadır.

Yılda 420 milyon kwh elektrik üreten santralın toplam kurulu gücü 60 MW’dır. Sözkonusu kuruluş 2009 yılında Türkiye’nin Bin Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 612. sırada yer alarak, kısa zamanda ülkemizin sayılı büyük firmalarından biri haline gelmiştir.

CNC OPERATÖRÜ YETİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ : ESO tarafından sanayiinin ihtiyaç duyduğu ara eleman sıkıntısına kısa vadede çözümler üretmek için 2008 yılında AB fonlarından sağlanan 120 bin Euro’luk bir mali kaynakla “ESO CNC Operatörü Yetiştirme Eğitim Merkezinin” kuruluş çalışmaları tamamlanarak, Mayıs 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Eskişehir sanayiinin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamakta büyük görev üstlenecek olan “ESO Çok Amaçlı Anadolu Lisesinin” de ilk nüvesini oluşturacak olan “ESO CNC Operatörü Yetiştirme Eğitim Merkezi”nin temeli Kasım 2008 tarihinde atılmış, merkez 2009 yılı içinde faaliyete geçmiştir. Tam donanımlı bu eğitim merkezimizle, ilimiz sanayiinde her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulan CNC Operatörleri yetiştirilmeye başlanmıştır. Merkezde ayrıca, firmalara özel çözümler geliştirilerek, sanayi işletmelerinde çalışan CNC Operatörlerine yönelik ileri seviye eğitimler de verilebilmektedir. Bu merkezin işletilmesi ise Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. (ES ABİGEM) tarafından yapılmaktadır.