Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olan Eskişehir, ekonomisi ile de ön plana çıkmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası 2015 verilerine göre Eskişehir ekonomisinin % 60’ını hizmetler, % 30’unu sanayi ve % 10’unu ise tarım sektörü oluşturmaktadır. 

2015 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Eskişehir’de toplam 19.632 işyeri bulunmaktadır. Başlıca faaliyet grupları; perakende ticaret, bina inşaatı, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile yiyecek ve içecek hizmet faaliyetleridir.

Eskişehir’de İşyerlerinin Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı

Faaliyet Grubu İşyeri Sayısı
Perakende Ticaret 3.520
Bina İnşaatı 2.285
Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma. 1.581
Yiyecek ve İçecek Hizmet Faaliyetleri 1.406
Gayrimenkul Faaliyetleri 875
Hukuk ve Muhasebe Faaliyetleri 568
Gıda Ürünleri İmalatı 484
Bina ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri 483
Diğer 8440

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, 2015.

Şehir nüfusunun kırsal nüfusa göre hızla artması, yetişmiş işgücü ve beşeri sermayenin varlığı, pazara yakınlık, enerji ve hammadde kaynakları ile yaşam maliyetlerinin uygunluğu ve yeterli altyapı imkânlarının elverişliliği Eskişehir sanayisinin gelişimini oldukça hızlandırmıştır. Son 5 yılda Eskişehir’de yatırım teşvik belgeli yatırımların % 60’ı imalat sektöründe gerçekleşmiştir. 2009-2016 dönemine ait Eskişehir’de 366 adet teşvik belgeli yatırım bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı mevzuatına uygun olarak yatırım takip formları yatırımcı firmalar tarafından doldurularak Yatırım Destek Ofisimize gönderilmekte ve tarafımızca Ekonomi Bakanlığı’na iletilmektedir.

Sektörel çeşitliliğin oldukça yoğun olduğu Eskişehir’de başta makine imalat sanayi olmak üzere, kimya ve plastik ürünler sanayi, gıda sanayi, metal eşya ve metal ana sanayi, madencilik, taş ve toprağa dayalı imalat sanayi gibi birçok sanayi türü Eskişehir ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Eskişehir Sanayisi

Sanayi Türü Firma Sayısı (%) Çalışan Sayısı (%) Ciro (%) İhracat (%)
Makine İmalat Sanayi 23,1 33,8 52,3 59,6
Kimya ve Plastik Ürünler Sanayi 12,4 8,7 7,6 18,7
Gıda Sanayi 11,6 16,5 21,1 4,5
Metal Eşya Sanayi 11,6 6,9 1,6 2
Orman Ürünleri, Mobilya ve Kâğıt Sanayi 10,2 4,9 1,8 0,1
Diğer İmalat Sanayi 8,7 4 1,5 0
Madencilik Sektörü 8 2,9 1,7 1,6
Taş ve Toprağa Dayalı İmalat Sektörü 7,7 10,8 9,6 10,1
Metal Ana Sanayi 4,5 2,8 0,4 1,4
Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sanayi 2,3 8,7 2,4 1
Toplam 100 100 100 100

Kaynak: Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, 81 İl Durum Raporu, 2014.

Eskişehir’de üretilen bazı ürünler, ulusal ölçekte önemli pazar payına sahiptir. Eskişehir, kompresör (soğutucu), uçak motoru ve dizel lokomotif üretiminde ulusal pazarın tamamına sahiptir.  Bu ürünlere ek olarak; boraks, kriko ve buzdolabı üretiminde de Eskişehir, ulusal pazarın yarısından fazlasına hâkim durumdadır.

Ulusal Üretimde Eskişehir’in Payı

Uçak Motoru 100%
Dizel lokomotif 100%
Kompresör (soğutucu) 100%
Boraks 73%
Kriko 70%
Buzdolabı 65%
Çamaşır kurutma makinesi 50%
Manyezit 30%
Bisküvi, kek, kraker 30%
Kiremit 30%
Süt 20%
Kamyon 20%
Fırın 20%
Seramik yer ve duvar karoları 15%

Kaynak: Eskişehir Sanayi Odası, 2016.