Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret Verileri

2015 yılı verilerine göre Eskişehir, 837 milyon dolar ile ülkemizde en fazla ihracat yapan ilk 20 il içerisinde yer almıştır. Son 5 yılda, Eskişehir ekonomisi sürekli dış ticaret fazlası vermiştir. 

Eskişehir Dış Ticaret Verileri

 Yıl İhracat(milyon $) İthalat(milyon $)
2011 766 627
2012 924 645
2013 829 739
2014 912 826
2015 837 706

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Eskişehir, 2015 yılında en fazla ihracatı ABD’ne yapmıştır. ABD’nin toplam ihracattaki payı % 31,05 olmuştur.

Eskişehir’in Ülkelere Göre İhracatı (2015)

Ülkeler İhracat Miktarı (ABD Doları) Toplam İhracattaki Payı (%)
ABD 259.871.305 31,05
Almanya 92.570.402 11,06
Fransa 77.818.530 9,3
Avusturya 33.154.077 3,96
Romanya 31.724.738 3,79
Belçika 21.811.192 2,61
Hollanda 19.776.143 2,36
İspanya 18.668.380 2,23
Polonya 16.775.274 2
İtalya 13.838.582 1,65
İngiltere 13.693.313 1,64
Diğer 237.336.887 28,35
Toplam 837.038.823 100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2015.

Eskişehir, 2015 yılında en fazla ithalatı yine ABD’nden yapmıştır. ABD’nin toplam ithalattaki payı ise % 26,39 olmuştur.

Eskişehir’in Ülkelere Göre İthalatı (2015)

Ülkeler İthalat Miktarı (ABD Doları) Toplam İthalattaki Payı (%)
ABD 186.476.638 26,39
Fransa 66.065.984 9,35
Almanya 60.651.039 8,58
İspanya 59.107.188 8,36
Çin 44.634.414 6,32
İtalya 42.762.941 6,05
Hollanda 22.014.155 3,12
Japonya 16.717.037 2,37
İngiltere 15.083.878 2,13
Avusturya 14.046.472 1,99
Slovenya 11.876.865 1,68
Diğer 167.176.370 23,66
Toplam 706.612.981 100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2015.

Eskişehir’de 2015 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, makine-metal sanayi olup, bu sektörün toplam ihracattaki payı % 43,03 olarak gerçekleşmiştir.

Eskişehir’in Sektörlere Göre İhracat Verileri (2015)

  İhracat Miktarı (ABD Doları) Toplam İhracattaki Payı (%)
Sektör
Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 360.200.703 43,03
Demir veya çelikten eşya 60.060.761 7,18
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 51.521.680 6,16
Plastikler ve mamulleri 47.143.175 5,63
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 43.458.878 5,19
Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları 42.108.11 5,1.
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 33.495.019 4
Diğer 199.050.490 23,78
Toplam 837.038.823 100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2015.

Eskişehir’de 2015 yılında en fazla ithalat gerçekleştiren sektör de yine makine-metal sanayidir. Bu sektörün toplam ithalattaki payı % 22,75 olmuştur.

Eskişehir’in Sektörlere Göre İthalat Verileri (2015)

  İthalat Miktarı (ABD Doları) Toplam İthalattaki Payı (%)
Sektör
Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 160.761.126 22,75
Nikel veya nikelden eşya 91.450.634 12,94
Plastikler ve mamulleri 57.244.274 8,1
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 52.509.890 7,43
Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları 45.688.609 6,47
Diğer adi metaller 36.812.881 5,21
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 34.186.904 4,84
Diğer 227.958.663 32,26
Toplam 706.612.981 100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2015

Eskişehir Sanayi Odası Dış Ticaret Verileri

Kayıtlı adresleri başka yerde olan veya Eskişehir dışındaki gümrükleri kullanan işletmelerin yapmış olduğu ihracatlar, resmi ihracat rakamlarına yansımamaktadır. Bu sebeple, Türkiye İstatistik Kurumu ihracat verileri ile Eskişehir Sanayi Odası’nın ihracat verileri uyumlu olmamaktadır. Eskişehir Sanayi Odası verilerine göre, Eskişehir’de son dört yılda 8 milyar $ üzerinde ihracat gerçekleşmiştir.

Eskişehir Sanayi Odası Üyesi Firmaların İhracatları

Yıl İhracat

(Milyon $)

2015 2.141
2014 2.271
2013 2.211
2012 2.121
2011 1.756

Kaynak: Eskişehir Sanayi Odası, 2016.

Eskişehir Sanayi Odası’na üye işletmelerin sektör bazında ihracat verilerine göre, 2015 yılında makine imalat sanayi, % 46,2 pay ile en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör olmuştur.

Eskişehir’de Sektör Bazında İhracat (Eskişehir Sanayi Odası’na üye işletmeler)

Sektör Firma Sayısı İhracat (ABD $) Pay (%)
Makine İmalat Sanayi 35 988.413.186 46,2
Madencilik 9 411.578.352 19,2
Taş ve Toprağa Dayalı İmalat Sanayi 12 266.398.644 12,4
Dokuma ve Hazır Giyim Sanayi 6 46.976.158 2,2
Metal Eşya ve Metal Ana Sanayi 26 135.134.955 6,3
Gıda Sanayi 5 141.485.246 2,2
Kimya, Plastik ve Kauçuk Sanayi 12 47.352.111 2,2
Elektrikli Araç ve Gereç İmalat San. 9 96.761.611 4,5
Orman ürünleri, Mobilya ve Kağıt San. 7 7.130.766 0,3

Kaynak: Eskişehir Sanayi Odası, 2016.

Türkiye’nin ileri teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı % 3,5’tir. Eskişehir’in yüksek teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı ise % 15’tir. Bu bağlamda Eskişehir, Türkiye’de ilk sırada bulunmaktadır.