Hakkımızda

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanarak 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Eskişehir Yatırım Destek Ofisi neler yapar?
• İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapar.
• İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütür.
• Yatırımcılara bilgi sağlar ve onları yönlendirir.
• İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak
ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.
• Yatırımları izler.
• İlin iş ve yatırım ortamını tanıtır ve ile yatırımcı çeker.
• Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapar.
• Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine eder.
• Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapar.