Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi (1982) ve Osmangazi Üniversitesi (1993) olmak üzere iki yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

2015-2016 Anadolu Üniversitesi Öğrenci Sayıları

Fakülte / Yüksekokullar/Enstitüler Öğrenci Sayısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4399
Eğitim Fakültesi 4012
İletişim Bilimleri Fakültesi 1594
Güzel Sanatlar Fakültesi 702
Eczacılık Fakültesi 759
Edebiyat Fakültesi 1995
Hukuk Fakültesi 1619
Fen Fakültesi 1583
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 865
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 1301
Mühendislik Fakültesi 2820
Sağlık Bilimleri Fakültesi 315
Spor Bilimleri Fakültesi 677
Turizm Fakültesi 622
Devlet Konservatuvarı 218
Engelliler Entegre Yüksekokulu 111
Eskişehir Meslek Yüksekokulu 638
Porsuk Meslek Yüksekokulu 1018
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu 469
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 1091
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1794
Fen Bilimleri Enstitüsü 1131
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 371
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 783
Güzel Sanatlar Enstitüsü 226
Toplam 31113

Kaynak: Anadolu Üniversitesi, Erişim Tarihi: 17.01.2017.

Anadolu Üniversitesi’nin açıköğretim fakültesi öğrencileri ile toplam aktif öğrenci sayısı yaklaşık 1,5 milyona ulaşmış olup üniversitede 2554’ü akademik personel olmak üzere toplam 6555 kişi görev yapmaktadır.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) 2014 yılı itibariyle girişimci ve yatırımcılara çeşitli hizmetler sunmaktadır.  ARİNKOM TTO’nun temel faaliyet alanları şunlardır:

 • Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri
 • Üniversite-Sektör İş Birliği Hizmetleri
 • Fikri Hak Süreçleri için Destek Hizmetleri
 • Teknoloji Değerlendirme Hizmetleri
 • Teknogirişim ve Sermaye Desteklerine Erişim ve Bilgilendirme Hizmetleri
 • Proje Tabanlı Staj (PTS) Hizmetleri
 • Hukuksal Danışmanlık ve Sözleşme Yönetimi Hizmetleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015-2016 Yılı Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Sayıları

Fakülte / Yüksekokullar/Enstitüler Öğrenci Sayısı
Diş Hekimliği 226
Tıp Fakültesi 1316
Eğitim Fakültesi 2464
Fen-Edebiyat Fakültesi 4187
Ziraat Fakültesi 710
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 7115
Sanat ve Tasarım Fakültesi 117
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3637
İlahiyat Fakültesi 1190
Turizm Fakültesi 760
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu 1095
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 959
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu 602
Mahmudiye Meslek Yüksekokulu 57
Fen Bilimleri Enstitüsü 1926
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1587
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 286
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 986
Tıpta Uzmanlık 292
Toplam 29822

Kaynak: Osmangazi Üniversitesi, Erişim Tarihi: 17.01.2017.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ise 2015 yılı Şubat ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması ETTOM’un temel amaçları olarak benimsenmiştir.

ETTOM, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenlerine, öğrencilerine ve diğer özel-kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki konularda hizmet verebilmektedir.

 • Tanıtım ve Farkındalık
 • Eğitim ve Danışmanlık
 • Proje Yönetimi
 • Finansal Kaynaklara Erişim
 • Problem Çözme
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Lisanslama
 • Ticarileştirme
 • Girişimcilik
 • İşbirliği ve Koordinasyon