Eskişehir, birçok uluslararası yatırıma ev sahipliği yapmakta olup ilin yatırım ortamı, yabancı sermayeli firmalar için cazip olmaya devam etmektedir. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle, Eskişehir’de uluslararası yatırımlar açısından en fazla paya sahip olan sektör toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu olmuştur. İlde faaliyet gösteren önemli uluslararası firmalardan bazıları şunlardır: Barry Callebaut, Hoover, TEI, Peyman, Ford Otosan ve Knauf.

Eskişehir’de Uluslararası Doğrudan Yatırımların Sektörel Dağılımı

Sektör Firma Sayısı
Toptan Ticaret ve Ticaret Komisyonculuğu (Motorlu Taşıtlar ve Motosikletler Dışında Kalan) 23
Perakende Ticaret, Kişisel ve Ev Eşyalarının Tamir (Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Dışında Kalan) 11
İnşaat 6
B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 5
Diğer İş Faaliyetleri 4
Elektrik, Gaz, Buhar ve Sıcak Su Üretimi ve Dağıtımı 4
Gayrimenkul Aktiviteleri 4
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 3
Oteller ve Lokantalar 3
Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı 3
Bilgisayar ve İlgili Faaliyetler 3
Tarım, Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri 3
B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı 3
Taş Ocakçılığı ve Diğer Madencilik 2
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Satışı, Bakımı ve Onarımı; Motorlu Taşıt Yakıtının Perakende Satışı 2
Makine ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayii 2
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 2
Diğer 12
Toplam 95

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2016.

Ülkelere göre Eskişehir’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmalarda Almanya, İran ve Belçika öne çıkmaktadır. 

Ülkelere Göre Eskişehir’de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Firmalar, Haziran 2016.

Baskın Sermayeye Sahip Ülke Firma Sayısı
Almanya 26
İran 11
Belçika 7
İtalya 6
ABD 5
İspanya 5
Hollanda 4
Irak 4
İngiltere 4
Ürdün 2
Lüksemburg 2
Kazakistan 2
Çin 2
Avusturya 2
Fransa 2
Diğer 11
Toplam 95

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2016.

Eskişehir Yatırım Teşvik Sistemi İstatistikleri

Teşvik Uygulamaları / Yıllar  

2013

 

2014

 

2015

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları Yerli: 22 Yerli: 10 Yerli: 52
Yabancı: 1 Yabancı: 0 Yabancı: 0
Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Yerli: 29 Yerli: 18 Yerli: 14
Yabancı: 5 Yabancı: 4 Yabancı: 2
Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları Yerli: 0 Yerli: 0 Yerli: 1
Yabancı: 0 Yabancı: 0 Yabancı: 0
Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları Yerli: 1 Yerli: 0 Yerli: 0
Yabancı: 0 Yabancı: 0 Yabancı: 0

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı.