Tarım ve Hayvancılık

İl Arazisinin Niteliklerine Göre Dağılımı
Eskişehir İlinin toplam yüzölçümü 1.365.248 ha olup, bunun %43′ ü tarım arazisi, %25′ i çayır-mera, %26′ sı orman, funda ve çalılık ve %6’sı diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.
Tablo: Türkiye ve Eskişehir’de Arazilerin Dağılımı (ha)

Tarım Alanı Orman Aln. Çayır-Mera Diğer Arazi Yüzölçümü
Eskişehir 573.329 347.455 343.918 80.731 1.365.248
Türkiye 26.968.000 20.703.000 20.500.000 10.184.700 78.355.700

Eskişehir ilinde 16 adet un fabrikası ve 3 adet bisküvi fabrikası bulunmaktadır.

Arazi Sulama Durumu
Eskişehir İli tarım arazilerinin 202.609 hektarı sulamaya elverişli olup, sulanabilen tarım alanları toplamı tarımsal alanların %23 ünü teşkil etmektedir ve bu alan 131.470 hektardır. Sulanamayan tarımsal alanlar ise toplam alanın %77 si olup 441.859 hektardır.

İlde genel olarak yetiştirilen önemli bitkisel ürünler şöyle sıralanabilir:

  • Şekerpancarı
  • Ayçiçeği
  • Arpa
  • Buğday
  • Domates
  • Tane Mısır

Tarımın İl Ekonomisine Katkısı
İl ekonomisinde tarım sektörünün payı %11’dir. Arazi olarak düz bir yapıya sahip olması, toprakların verimli oluşu tarımsal alanda da Eskişehir’i ülke genelinde söz sahibi yapmaktadır. Tarımsal üretimin başlıca çeşitleri tahıllar, baklagiller, şekerpancarı, ayçiçeği meyve ve sebzedir.
Kaynak: Eskişehir Ziraat Odası