• Makine Metal Sanayi

Ana metal sanayi ile doğrudan bağlantılı olan makine sektörü, Eskişehir’de en fazla sektörel üretim değerine sahip olup, nitelikli işgücü ve gelişmiş ana ve yan sanayisi ile ilin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Eskişehir’de en yüksek ihracat değerine sahip sektörlerin başında makine metal sanayi gelmektedir. Eskişehir Sanayi Odası verilerine göre, 2015 yılında makine metal sanayi, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.

  • Havacılık

Eskişehir, havacılık sektöründe ülkemizin en önemli firmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizde savunma sanayi alanında en önemli işletmeleri çatısı altında toplayan Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği’nin (SASAD) Havacılık ve Uzay grubunda yer alan 7 ana kurumun 3’ü Eskişehir’de faaliyet göstermektedir. Bu kurumlar Alp Havacılık, Coşkunöz Savunma Havacılık ve TEI’dir.

Eskişehir’in 2014 yılında ülkemizin hava ve uzay taşıtları ihracatından almış olduğu pay % 31,41 olmuştur. Eskişehir, bu alanda Türkiye’de 2. sırada yer almıştır.

  • Raylı Sistemler

Eskişehir, ülkemizde hem üretim hem de ulaşım ağları açısından raylı sistemler sektörünün başlıca merkezlerinden birisidir. Kamuya bağlı ortaklıklar yanında özel sektör firmalarının da bulunduğu Eskişehir’de, bu alanda faaliyet gösteren en büyük kurum TÜLOMSAŞ’tır. Bölgede, raylı sistemler sektörü genel olarak TÜLOMSAŞ’a tedarik sağlayan yan sanayi şeklinde yoğunlaşmıştır.

Eskişehir, raylı sistemler sektöründe firmalara uluslararası rekabet avantajları sağlayan bir üretim ortamı sunmaktadır. İlin lojistik üssü olması, önemli limanlara yakınlığı ve ilde sektörel nitelikli işgücünün ve güçlü üniversite-sanayi işbirliğinin varlığı firmalara önemli rekabet avantajları sağlamaktadır.

  • Gıda Sanayi

TR41 Bölgesi, gıda ürünleri imalatının yoğun olarak yer aldığı bölgelerin başında gelmektedir. Başta un ve unlu mamuller olmak üzere, et ve süt ürünleri, çikolata ve şekerleme üretimi, Eskişehir’in ülke genelinde ön plana çıktığı gıda sanayi alanlarıdır.

2015 yılında ülke genelinde gıda sanayide faaliyet gösteren işletmelerin % 1,16 ’sı Eskişehir’de yer almakta iken, istihdamda bu oran % 2,25’e ulaşmaktadır. İlde gıda sanayisinde faaliyet gösteren en büyük firma ETİ Gıda A.Ş.’dir. Gıda sanayi ihracatında öne çıkan ürün grupları ise fırın, kakao, çikolata ürünleridir. 2015 yılı Eskişehir Sanayi Odası verilerine göre, gıda sanayisinde 140 milyon ABD $’ndan fazla ihracat gerçekleşmiştir.

  • Seramik

Eskişehir yerleşim alanı, güçlü ulaşım ve fiziksel altyapısı, doğal kaynaklara yakınlığı ve insan kaynakları açısından ülkemizin seramik sektöründe rekabet üstünlüğüne sahip illerinden birisidir.

Eskişehir ili ve çevresinde yer alan Seranit, Yurtbay, Eczacıbaşı ve Lapino gibi firmalar seramik üretiminde dünya çapında tanınmaktadır. Bölgede Kütahya, Bilecik illerini de kapsayan Eskişehir merkezli seramik kümesi bulunmakta olup Eskişehir, seramik sektörüne yönelik yapı kimyasalları konusunda önemli bir yere sahiptir.

  • Madencilik

Eskişehir’de endüstriyel hammadde açısından oldukça zengin maden yatakları yer almaktadır. Başta bor ve manyezit olmak üzere ilde sepiyolit, mermer, kaolen, perlit, mika ve kum-çakıl gibi önemli hammadde kaynakları bulunmaktadır. Beyaz altın, deniz köpüğü ve Eskişehir taşı gibi isimlerle de ifade edilen lületaşının da ticari olarak işlenebilir yatakları ülkemizde sadece Eskişehir’de bulunmaktadır.  2015 yılında Eskişehir’de 400 milyon ABD $’ından fazla ihracat gerçekleştiren madencilik sektöründe birçok firma faaliyet göstermektedir.