Raylı Sistemler

Eskişehir’de raylı sistemler sektörü oldukça gelişmiştir. Geçmişten gelen sektör kültürü ile Eskişehir Türkiye’de bu sektörde yapılacak yatırımlar için akla gelen ilk yerdir. Lokomotif ve motor üretiminde stratejik öneme sahip TÜLOMSAŞ Eskişehir’de bulunmaktadır. 500.000 m² yerleşim alanına sahip, dünyanın sayılı lokomotif üreticilerinden olan TÜLOMSAŞ, Avrupa standartlarında üretimi ile güçlü bir ana sanayi olarak sektöre öncülük etmektedir. Ayrıca birçok gelişmiş yan sanayi firması da özellikle Eskişehir OSB’de faaliyet göstermektedir. Eskişehir’de sektörün önemli bir yerde olduğunun önemli bir göstergesi olarak “Raylı Sistemler Kümelenmesi” çalışmalarına devam etmektedir. Kümedeki işbirliği neticesinde Eskişehir, uluslararası alanda daha güçlü rekabet etmektedir. Eskişehir’de yapılmakta olan Hasanbey Lojistik Köyü sektöre önemli bir hareketlilik sağlamaktadır. Anadolu Üniversitesi katkıları ile Eskişehir’de Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi kurulması çalışmaları başlamıştır. Proje tamamlandığında gerekli test ve sertifikasyonları sağlayabilecek, Avrasya’da tek olacak uluslararası bir merkez oluşturulmuş olacaktır. Eskişehir, son yıllarda büyük yatırımların yapıldığı hızlı tren projelerinin de odağında yer almaktadır; hızlı tren lokomotifi üretme çalışmaları devam etmektedir.

Eskişehir, ev sahipliği yaptığı raylı sistemler sanayii şirketlerine uluslararası rekabet avantajları sağlayan bir üretim ortamı sağlamaktadır. Lojistik üs olma, önemli limanlara yakınlık, kalifiye iş gücü, üniversite sanayi işbirliklerinin başarılı örnekleri, AR-GE teşvikleri gibi birçok imkan sektörün küresel çapta rekabet edebilmesi için mevcuttur.