Nüfus Yapısı

Eskişehir ilinin merkez ilçeleriyle birlikte 14 ilçesi bulunmaktadır. İlin toplam nüfusu 812.320 olup, merkez ilçe nüfusu ise 700.281’dir. İl genelinde nüfus yoğunluğu 59 kişi iken, merkez ilçe de bu rakam 261 kişiye ulaşmaktadır. %100’lük oran ile, Türkiye ortalamasının (%92) üzerinde bir şehirleşme göstermiştir. Yine üniversite mezunlarının toplam nüfusa oranı bakımından Eskişehir %13,6 oranı ile 1. iken, bu oran Türkiye genelinde %7,5’tir. Eskişehir’in nüfus artış hızı yıllık %1,56 düzeyinde bulunmaktadır.

 

Kaynak TÜİK