Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın da dahil olduğu Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Çimsa, Ford Otosan ve Yurtbay Seramik’e ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretlerde ilgili firma yöneticileriyle KÜSİ kapsamında ne gibi işbirlikleri gerçekleştirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Ziyaretler kapsamında atıkların bertaraf edilmesini konu alan “Endüstriyel Simbiyoz” ile ilgili çalışmalara değinilmiş olup, bu konunun daha da yayılması ve geliştirilmesi için belli projelere ve girişimlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Endüstriyel Simbiyoz alanında BEBKA’nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan dolayı bir çok firmanın doğrudan veya dolaylı olarak çok olumlu faydalar edindiği belirtilmiştir. Birçok açık çağrısı mevcut olan Avrupa Birliği proje çağrılarına başvurulabileceğine ve Endüstriyel Simbiyoz ile ilgili buradan sağlanabilecek mali desteğin önemine vurgu yapılmıştır.

Ayrıca üretimde yerlileşme projelerinin önemine değinilmiş olup, bu projelerin yürütülmesi açısından üniversitelerin firmalarla beraber yapacakları işbirliğinin bürokratik ve hukuki açıdan herhangi bir aksama yaşanmadan verimli bir şekilde yürütülmesinin firmaların ar-ge seviyesini yükseltebilmesi için hayati öneme sahip olduğu vurgulanmış olup bu konunun Türkiye genelindeki tüm firmaların da ar-ge faaliyetlerinin ayağa kalkabilmesi adına çok önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir.