Eskişehir, beşeri sermayenin ve nitelikli işgücünün yoğun olduğu bir il olarak göze çarpmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2015 yılında Eskişehir’de 170.779 kişi istihdam edilmiştir. Eskişehir’in de içerisinde yer aldığı TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik),  2015 yılında işsizlik oranı % 7,8 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca TR41 Bölgesi (Bursa, Eskişehir, Bilecik), 2015 yılında %39,4 ile sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek olduğu bölge olmuştur. İŞKUR verilerine göre; 2015 yılında Eskişehir’de İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 25.377 kişi olup, bunlar arasında en fazla payı 2.746 kişi ile diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile), 2.091 kişi ile beden işçisi (genel) ve 1.973 kişi ile temizlik görevlisi oluşturmaktadır. 2015 yılında Eskişehir’de 27.813 kişilik açık iş, işverenler tarafından İŞKUR’a iletilmiş olup, bu sayının içerisinde ilk üç sırayı yine diğer imalat ve ilgili işçiler (9.939 kişi), beden işçisi (3.073) ve temizlik görevlisi (2.999 kişi) oluşturmaktadır.

TR41 Bölgesi ve Eskişehir’in İşgücü Verileri

Yıllar İşgücüne Katılma Oranı İşsizlik Oranı İstihdam Oranı
2009 44,1 15,2 37,4
2010 42,7 10,5 38,2
2011 42,2 8,9 38,4
2012 44 8,4 40,3
2013 46,9 8,5 42,9
2014 (TR41) 54 6,2 50,6
2015 (TR41) 55,4 7,8 51,1
2015 (Türkiye) 51,3 10,3 46

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu.