İş Finansmanı

Türkiye’de yatırımcılar proje finansman ihtiyaçlarını kredi piyasalarından rahatlıkla karşılayabilmektedir. Kredi piyasası bankalar, faktoring, leasing ve sigorta şirketlerinden oluşmaktadır. Türkiye’de üç banka tipi bulunmaktadır: mevduat bankaları, kalkınma/yatırım bankaları ve katılım bankaları.

Türk bankacılık sistemi günümüzde, dünya bankacılık sisteminde örnek alınan bir işleyişte olup her türlü proje finansmanını sağlayabilecek veya bunlara destek verebilecek konumdadır.

İlgili bir diğer işletme uygulaması da faktoringdir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göre, faktöring şirketi adı verilen kuruluşlar mal ve hizmet satışından doğmuş fatura ile belgelendirilen alacaklar için ödeme yapmakta ve ödeme riskini üstlenmektedir. Bir başka finansman yöntemi ise, 1985 yılında kabul edilen 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile getirilen ve finansal bir ürün niteliğindeki finansal kiralamadır (leasing). Türkiye’de finansal kiralama; yurt içi kiralama, yurt dışı kiralama, satış ve geri kiralama ve satışa yardımcı kiralama biçimlerinde uygulanmaktadır.

Yerleşik bankalar dışında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) gibi uluslararası kalkınma bankaları da Türkiye’de birçok projeye finansman sağlamaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: www.bddk.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği: www.tbb.org.tr
EIB: www.eib.org
IFC: www.ifc.org
EBRD: www.ebrd.com