İklim ve Coğrafi Konum

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinin kuzey-batısında yer alan Eskişehir, Kuzeyden Bolu, Doğudan Ankara, Güneyden Konya-Afyon, Batıdan Kütahya-Bilecik illeri ile komşudur. Eskişehir’in yüzölçümü 13.925 km2’dir. Bu alanıyla Eskişehir, Türkiye topraklarının %1.8’ini kaplamakta olup, denizden yüksekliği 792 metredir. Topraklarının %22’sini dağların, %26’sını ovaların oluşturduğu Eskişehir’de tarıma elverişli alanların oranı %94 olup, bu alanın %41’inde tarımsal faaliyet gerçekleştirilmektedir.

Eskişehir, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz iklimlerinin etki alanı içinde olması nedeniyle, kendine özgü bir iklime sahiptir. Yıllık sıcaklık ortalaması, 10.9° dir. Aylık ortalamaya göre yılın en soğuk ayı, -2° ile ocak ayıdır. Burada, kara iklimi özelliğini gösteren en belirgin olay, aynı zamanda gece ile gündüz sıcaklığında 12° ile 29° arasında büyük ısı farklarının olmasıdır. Eskişehir’de yağışlar, kışın kar ve yağmur halinde görülür. Aralık ayından itibaren yağışlar daha çok kar şeklindedir. Nisan ayı sonundan itibaren havalar ısınmaya başlar. Kışlar sert geçmekte, yaz aylarında ise gündüzleri sıcak, geceleri serin bir iklim görülmektedir. Eskişehir ilinde hâkim olan kara iklimine karşın, Sarıcakaya Vadisi’nde Akdeniz İklimi özelliklerini gösteren “mikroklima” hâkimdir.