Eskişehir Sıcak Hava Balon Uçuşları Devam Ediyor

BEBKA desteği ile Eskişehir Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bölge turizmine katkıda bulunmak adına Eskişehir’de gerçekleştirilmeye başlanan sıcak hava balon uçuşları devam ediyor.

 

Aralarında Seyitgazi İlçe Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ilçe emniyet müdürü Mustafa Aydın, ilçe jandarma komutanı Faruk İmre, İlçe Orman İşletme Müdürü Emir Kaynak’ın da bulunduğu ziyaretçiler santral parkta bir araya geldi ve balon uçuşu gerçekleşti.

Seyitgazi Kaymakamı konu ile ilgili açıklamasında; “Seyitgazi bölgemizin turizm, tarih ve kültürel alanda canlanması açısından ilk defa balon uçuşu gerçekleşti. Uçuş anında ayrı bir heyecan yaşadık. Bu uçuşlar bölgemizde turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. BEBKA ile birlikte Türk Hava Kurumu’na teşekkür ediyoruz.” diye belirtti.

Uçuşlar devam ediyor.

“Gelecek Turizmde” kapsamında 2018 yılında desteklenecek 5. dönem projelerine ilişkin başvurular başladı

Ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanlarda, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandırılabilmesi amaçlı çalışmalar 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi-2023 kapsamında yürütülmektedir.

Bu çalışmaların temel hedefleri;
• Turizm ürününü çeşitlendirmek,
• Turizmi ülke geneli ve 12 aya yaymak,
• Turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak,
• Dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde İlk 5 e girmek,
• Uluslararası marka haline gelmek olarak belirlenmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalardan bir tanesi de Gelecek Turizmde adıyla yürütülen Sürdürülebilir Turizm Destek Programlarıdır. 2012 yılında başlatılan “Gelecek Turizmde” kapsamında; ülke genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki turizm projelerini desteklemek ve ulusal boyutta turizmin kalkınma boyutuna dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda proje başvuru sürecine ilişkin bilgilere ve 2018 yılında desteklenecek 5. dönem projelerine ilişkin başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı İlan Edildi

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI 3. DESTEK ÇAĞRISI İLAN EDİLDİ

Kümelenme Destek Programı 3. destek çağrısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edildi. Programın son başvuru tarihi 11.08.2017’dir.

Programın Genel Hedef ve Amaçları

Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi doğrultusunda Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.

Kümelenme Destek Programı’nın özel amaçları başvuru rehberinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  • Kümelenme birlikteliğinin sürdürülebilir bir şekilde koordinasyonunu ve geliştirilmesini sağlayacak yapıların kurulması ve bu tür yapıların küme koordinasyon kapasitelerinin arttırılması
  • Kümelenme birlikteliğinin kurumsal (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) kapsayıcılığının genişletilmesi
  • Küme aktörleri (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) arasındaki işbirliği seviyesinin güçlendirilmesi

Program Kapsamında Sağlanacak Mali Destek

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Tahsis edilecek hibe tutarı, iş planı bütçesinin %10’undan az; %50’sinden fazla olamaz.

Uygun Maliyetler

Başvuru rehberinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmet (personel, danışmanlık, eğitim vb.) ve mal (makine, donanım, yazılım vb.) alımına ilişkin maliyetler uygun maliyetlerdir.

Yapım (inşaat) işleri maliyetleri sadece tadilat, yenileştirme vb. ile ilgili olduğu durumlarda ve kümelenme birlikteliği iş planı toplam bütçesinin %5’ini geçmediği hallerde uygun maliyet olarak nitelendirilebilir. Yeni bina ve altyapı (yol, su, kanalizasyon vb.) yapım işleri, gayrimenkul alımı uygun maliyet değildir.

Kümelenme Destek Programı ile ilgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız. (https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Dokumanlar.aspx )

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Heyeti, Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Yetkilileri ile Birlikte Ofisimizi Ziyaret Etti.

Eskişehir’deki turizm potansiyelini ölçmek ve buna göre pazarlama tekniklerini daha çok geliştirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından görevlendirilen araştırma heyeti, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Eskişehir Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden gelen heyet, Eskişehir’de turizm açısından durum tespiti yapıp destinasyon çalışması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini iletti. Bu hedef kapsamında Eskişehir’i turizm değerleri açısından inceleyip, sektördeki tüm paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

 

Eskişehir Animasyon Sektörü Dünyaya Tanıtıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir’in ülkemizde ve dünyada animasyon üssü olma hedefine katkı sağlaması amacıyla 12-17 Haziran 2017 tarihleri arasında Fransa’nın Annecy kentinde düzenlenen ve dünyanın en önde gelen animasyon festivallerinden biri olan Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’ne katıldı.

“Anatolia Animation / Turkey-Eskişehir” konsepti ile festivale stant ile iştirak eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nı, BEBKA Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Uzmanları temsil ederken; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü Başkanı Fethi Kaba ve öğretim üyeleri de festivale katılım sağladı.

Festivalin MIFA alanında, BEBKA temsilcileri tarafından katılımcılara Türkiye ve Eskişehir animasyon endüstrisi ile Eskişehir’de düzenlenen Anadolu Animasyon Film Festivali hakkında bilgi verilirken, Türkiye ve Eskişehir’de faaliyet gösteren animasyon stüdyoları ile yerli yapım animasyon projeleri hakkında bilgiler içeren tanıtım materyalleri festival ziyaretçileri ile paylaşıldı. Ayrıca BEBKA temsilcileri tarafından Amerika, Fransa, Kanada, Almanya, Hollanda, Yunanistan, Güney Kore, Çin, İspanya, İtalya ve Malezya gibi farklı ülkelerin stantları ziyaret edilerek bu ülkelerin animasyon sektörüne yönelik ulusal stratejileri, destek mekanizmaları, işletme ve eğitim modelleri hakkında görüşmeler yapıldı.

Türkiye ve Eskişehir animasyon sektörünün potansiyeli ve yatırım ortamı, 70’e yakın ülkeden gelen temsilci ve ziyaretçiler ile paylaşılarak farklı ülkeler ile işbirliği imkânları da festivalde değerlendirildi. BEBKA’dan yapılan açıklamaya göre; yoğun talep gören Eskişehir animasyon sektörü çalışmaları, katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandı ve ülke temsilcileri ile geleceğe dönük olarak yeni faaliyet ve projeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Aynı zamanda festivalde Amerika, Çin, Kanada ve Fransa gibi ülkelerin animasyon endüstrisine yönelik konferanslarına da katılım sağlanarak, sektörel gelişmeler yakından takip edildi ve proje ve yatırımcı buluşma etkinlikleri incelendi.

Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’ne aktif katılımı ile Türkiye ve Eskişehir Animasyon Sektörü’nün dünyaya tanıtımı anlamında faaliyetlerini sürdüren BEBKA, küresel ölçekte sektörel gelişme ve trendleri yakından takip ederken, Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali’nin geleceğine ilişkin de önemli kazanımlar elde etti.

Eskişehir’de sıcak hava balon uçuşları başladı

BEBKA desteği ile Eskişehir Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bölge turizmine katkıda bulunmak adına Eskişehir’de ilk sıcak hava balon uçuşları gerçekleştirildi.

Günümüzde sıcak hava balonculuğu, kısa zamanda markalaşarak kendine özgü bir sektör haline gelmiş ve ülkemizde balon uçuşlarının gerçekleştirildiği turizm yerlerinde turizm gelirinin önemli bir payı buradan elde edilir olmuştur.

Sektördeki gelişmeleri, Eskişehir’e ve Frig Vadisine taşımak ve diğer turizm faaliyetlerini de tetikleyici unsur olmasını sağlamak adına sıcak hava balon uçuşları gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Balon uçuşlarının başlaması ile birlikte Eskişehir’in tarihi ve kültürel değerlerde sahip olduğu turizm alanındaki potansiyeline dikkat çekmek ve tanınırlığını arttırmak hedeflenmiştir.

BEBKA, 2017 Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’ne Katılıyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 12-17 Haziran 2017 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan ve animasyon alanında dünyanın en önde gelen festivallerinden biri olarak kabul edilen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali (MIFA)’ne katılacak.

Türkiye’nin animasyon endüstrisinin gelişimine destek olma ve Eskişehir’in Türkiye’nin animasyon merkezi olma hedefine katkı sağlamak amacıyla sektöre yönelik çalışmalarını sürdüren BEBKA, her yıl farklı ülkelerden binlerce sektör profesyonelinin bir araya geldiği Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’ne katılarak Türkiye’nin animasyon sektörünü ve Eskişehir Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali’ni uluslararası piyasaya tanıtacak.

BEBKA tarafından festivalde Türkiye animasyon endüstrisinin yanı sıra Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali ile ilgili tanıtıcı materyaller dağıtılacak. Stant alanında sektör ve festival ile ilgili tanıtıcı kısa film gösterimleri de yapılacak. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen stüdyo, kurum ve kuruluş, yapımcı, distribütör, öğrenci ve ilgili kişilere Eskişehir’in mevcut yatırım ortamı ve potansiyeli ile Türkiye’nin sektöre ilişkin altyapı, insan kaynağı ve üretim potansiyeli hakkında bilgiler aktarılacak.

60’dan fazla ülkeden temsilcilerin katılacağı festivalde; ayrıca toplantı, konferans vb. oturumlarda görüşmeler yapılması ve farklı ülkeler ile işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Animasyon endüstrisi ile ilgili küresel gelişmelerin ve trendlerin yakından takip edileceği MIFA’da,  BEBKA standı Allée B – 4.B14 numaralı alanda yer alacak.

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Çimsa, Ford Otosan ve Yurtbay Seramik’e Ziyaret

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın da dahil olduğu Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Çimsa, Ford Otosan ve Yurtbay Seramik’e ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretlerde ilgili firma yöneticileriyle KÜSİ kapsamında ne gibi işbirlikleri gerçekleştirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Ziyaretler kapsamında atıkların bertaraf edilmesini konu alan “Endüstriyel Simbiyoz” ile ilgili çalışmalara değinilmiş olup, bu konunun daha da yayılması ve geliştirilmesi için belli projelere ve girişimlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Endüstriyel Simbiyoz alanında BEBKA’nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan dolayı bir çok firmanın doğrudan veya dolaylı olarak çok olumlu faydalar edindiği belirtilmiştir. Birçok açık çağrısı mevcut olan Avrupa Birliği proje çağrılarına başvurulabileceğine ve Endüstriyel Simbiyoz ile ilgili buradan sağlanabilecek mali desteğin önemine vurgu yapılmıştır.

Ayrıca üretimde yerlileşme projelerinin önemine değinilmiş olup, bu projelerin yürütülmesi açısından üniversitelerin firmalarla beraber yapacakları işbirliğinin bürokratik ve hukuki açıdan herhangi bir aksama yaşanmadan verimli bir şekilde yürütülmesinin firmaların ar-ge seviyesini yükseltebilmesi için hayati öneme sahip olduğu vurgulanmış olup bu konunun Türkiye genelindeki tüm firmaların da ar-ge faaliyetlerinin ayağa kalkabilmesi adına çok önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir.