Güncel Teşvik Mevzuatı

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar ve
2012/1 Sayılı Tebliğ

Uygulama Rehberi PDF İndir
Eskişehir Yatırım Destek Ofisi | Invest in Eskişehir