Eskişehir’de Hayat

Eskişehir’in Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi
Eskişehir’de son yıllarda sanayiinin gelişimi ile birlikte sosyo-ekonomik yaşamda hızlı bir gelişme göstermiş olup, bu durum yapılan araştırmalarla da tescil edilmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca hazırlanan “İnsani Gelişmişlik Raporu”nda ise Eskişehir, beşeri gelişmişlik ve yaşanabilir kentler düzeyi bakımından 3. sırada yer almıştır.

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından gerçekleştirilen “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” çalışmasının 2008,2009 ve 2010 yılı sonuçlarına göre de, Eskişehir 81 il arasında en rekabetçi 6. il olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bir başlığı olan beşeri sermaye ve yaşam kalitesi endeksine göre ise Eskişehir Türkiye genelinde 3. sırada yer almıştır.

Yine Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi ile Deloitte Türkiye tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve 2009 yılında yayınlanan “Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi” çalışmasında da 81 il arasında Eskişehir rekabet endeksi sıralamasına göre 5. sırada yer almıştır. Aynı araştırmanın alt başlığı olan insani sermaye gücü bakımından Eskişehir 2. sırada yer almaktadır.

Eskişehir %100’lük şehirleşme oranı ile ülkemizin şehirleşme bakımından önde gelen illerinden biridir. Eskişehir sosyal ve kültürel altyapısı ile de diğer Anadolu kentlerinden ayrılan bir yapıya sahiptir. Kent genelinde 28 sinema salonu, Opera, Belediye ve Üniversite Tiyatroları yer almaktadır. Her yıl Eskişehir’de içinde klasik müzik, tiyatro, caz gibi sanatın farklı alanlarından etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Eskişehir Festivali ile Uluslararası Sinema Günleri temalı yoğun bir kültürel etkinlik ortamı yaşanmaktadır. Ayrıca Eskişehir, güvenlik yönünden de Türkiye’nin en güvenli illeri arasındadır.

 

Eğitim

Eskişehir’de halen 2 üniversite bulunmaktadır. Eskişehir ile özdeşleşen Anadolu Üniversitesi 1958 yılında, Osmangazi Üniversitesi ise 1993 yılında kurulmuştur.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde 14 fakülte, 7 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 36 araştırma merkezi, 3 yüksek okul 4 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi, 29,076’sı fakültelerde, 2.231.379’u ise Açık Öğretimde olmak üzere toplam 2.260.396 öğrenciye eğitim vermektedir.
Osmangazi Üniversitesi ise tıp, mühendislik, mimarlık ve fen edebiyat fakültelerinin Anadolu Üniversitesi’nden ayrılmasıyla kurulmuştur. 28.071 öğrenciye yüksek öğrenim olanağı sağlanmaktadır. Üniversitede 10 fakülte, 5 enstitü, 26 araştırma merkezi, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksek okulu bulunmaktadır.

Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte bünyesinde birden fazla üniversite barındıran şehirler arasında olup, üniversite mezunlarının genel nüfusa oranı %13,6’tir.

Kaynak: ÖSYM, YÖK, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehirde Kültür Sanat ve Eğlence

Tarihi Ve Turistik Yerler
Eskişehir’de görülmesi gereken birçok yerden bazıları şu şekildedir;
Çardak Kaplıcası ve Gümele Ilıcası, Midas Kenti ve Yazılıkaya, Pessinus, Seyitgazi Nekropolü, Seyitgazi ve Sivrihisar Kaleleri, Seyit Battal Gazi ve Kurşunlu Külliyeleri, Kurşunlu, Hamamkarahisar ve Kılıç Mescit Camileri, Sivrihisar ve Gecek Köyü Ulucamileri, Yunus Emre ve Şeyh Edebalı Türbeleri, Seyitgazi Kervansarayı vs.

Seyitgazi
Kent merkezine 40 km. uzaklıktaki Seyitgazi ilçesinde büyük bir külliyede Seyit Battal Gazi’nin türbesi bulunmaktadır. 1208 yılında yapılmış, 1551’de onarım görmüştür.

Yazılıkaya – Midas Şehri
Seyitgazi-Afyon yolu üzerinde seyredildiğinde, Frig ya da Yazılıkaya Yaylası diye bilinen ve Anadolu’da İlk çağ yerleşimlerinden sayılan bölge, Frig döneminin önemli kaya anıtlarını içermektedir.

Eskişehir ya da Sivrihisar yönünden gelecekler için Çifteler yoluyla ulaşılabilen Yazılıkaya köyü ise Midas kenti diye bilinen örenin ve Frig anıtlarının en görkemlisi Yazılıkaya’nın bulunduğu yerdir.

Yazılıkaya’nın sol tarafından bulunan yazıtlı dinsel yapının kayalarda çatısını belirtir eğimli oyuklar görülmektedir. Yörede Küçük Yazılıkaya, Maltaş ve Kırık Aslantaş adında kaya anıtları da bulunmaktadır.

Odunpazarı Evleri
Eskişehir Odunpazarı Evleri, Odunpazarı semtinde koruma altına alınan tarihi Osmanlı evleridir. Genel olarak arsayı tümüyle kaplayan bahçesiz konutlar, yan bahçeli, arka bahçeli ve ön bahçeli konutlar olarak planlanmıştır. Çoğunlukla 2, bazıları ise 3 katlıdır. Dönemin geleneksel izlerini taşıyan evler, dönemin aile yapısının büyük olması ve yaşam biçimi nedeniyle oldukça geniş tasarlanmıştır.

Lületaşı
“Beyaz altın”, “Deniz köpüğü” ve “Eskişehir taşı” gibi adlandırmalar lületaşının değerini, rengini ve çıkış merkezini anlamlı bir biçimde ortaya koymaktadır. Lületaşı, magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerin muhtelif derinliklerindeki başkalaşım katmanları içinde, hidrotermal etkilerle hidratlaşması sonucunda oluşmuş değerli bir taştır. Çeşitli süs eşyaları yanında pipo yapımında kullanılan lületaşı, kentin önemli ihraç ürünlerinden biridir.
Lületaşı’nın Türkiye’de işlenebilir olanı sadece Eskişehir’de bulunmaktadır. Eskişehir ilinin Alpu ilçesi ve Karatepe, Sarıkavak, Türkmentokat, Gökçeoğlu köylerinde bulunan sahalarda, yüzeyle 300 metreyi aşan derinliklerde arasında içinde dağınık yumrular halinde lületaşı bulunan başkalaşım katmanlarına rastlanır.

Müzeler

Arkeoloji Müzesi
Eskişehir’de ilk müze, çevreden toplanan arkeolojik eserlerin, 1944 yılında Alaadin Camii’nde depolanması ile kurulmuştur. Eserler daha sonra Kurşunlu Camii ve Külliyesi’ndeki medrese odalarında korunmaya alınıp, bahçesinde teşhir edilmiştir. Müze Atatürk Bulvarı üzerindeki binasına 1974 yılında taşınmıştır. Müzede; bölgede yapılan Şarhöyük. Pessinus, Küllüoba, Orman Fidanlığı, Karacaşehir, Çavlum Mezarlığı, Kocakızlar tümülüsü kazılarında bulunan eserler sergilenmektedir. Bunun yanında satın alınma yolu ile gelen eserler, bahçe ve müze içi teşhiri olarak ziyarete açılmıştır. Müzede Tunç Çağından Selçuklu dönemine kadar birçok eser görülebilir.

Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi
Cumhuriyet döneminin Eskişehir’deki en eski binalarından biri olan Odunpazarı Askerlik Şubesi, Anadolu Üniversitesi’ne tahsis edildikten sonra restore edilmiş ve “Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi” olarak düzenlenmiştir. Müze, 23 Nisan 1994 günü hizmete açılmıştır. Müzede Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş öyküsü belgelerle yer almaktadır. Türkiye’nin kuruluşunu anlatan 130 fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlere ait 51 portresi, Eskişehir yöresine ait çok sayıda etnografik eser bulunmaktadır.

Lületaşı Müzesi
Lületaşı Müzesi. Eskişehir Valiliğince şehrin merkezindeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nin bir bölümünde 1989 yılında açılmıştır. Müzede, Eskişehirli lületaşı ustalarının ürettikleri seçkin ürünlerin yanında, lületaşının işleniş aşamaları da sergilenmektedir. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası içindeki yarışmalarda ödül alan yerli ve yabancı sanatçıların lületaşından yaptıkları eserler sergilenmektedir.

Havacılık Müzesi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nün karşısında yeralan Havacılık Müzesi 1998 yılında açık teşhir olarak ziyarete açılmıştır. Müzede, çeşitli tip ve modellerde sivil ve savaş uçakları görülebilir. Kapalı bir mekanda ise pilot giysileri, rozetler, maket uçaklar ve uçak motorları ye almaktadır. Restorana çevrilmiş bir uçakta ise ziyaretiçilere fast-food hizmeti verilmektedir.

Çağdaş Sanatlar Müzesi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsündedir. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarından olup döneminde Askeri Kışla ve Talimgâh Binası olarak kullanılan bina, Anadolu Üniversitesi’nce restore edilerek, 2001 yılında ziyarete açılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, zaman içerisinde toplanan 75 Türk ve 12 yabancı sanatçının eserleri müze koleksiyonunda bulunmakta ve sergilenmektedir. Alanında Türkiye’deki ilk ve tek müzedir.

Pessinus Açık Hava Müzesi
Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi, Ballıhisar (Pessinus) antik kentinde, Eskişehir Valiliği’nin desteği ile 1988 yılında açılmıştır. Antik kentte yıllardır sürdürülmekte olan kazılarda gün ışığına çıkartılan taş eserlerin bir kısmı Açık Hava Müzesi olarak düzenlenen bina ve bahçesinde teşhir edilmektedir.

Yunus Emre Müzesi
Eskişehir ili Mihalıççık İlçesi Yunus Emre (eski Sarıköy) köyündeki müze; Kültür Bakanlığı’nca Yunus Emre Türbesinin mimarisine uygun olarak 13 yy. mimarisi tarzında yapılmış ve 1974 yılında ziyarete açılmıştır. Müzede, Yunus Emre Zaviyesine ait 4 berat, 7 muhasebe koçanı, birinci ve ikinci mezarlarından nakli sırasında çekilmiş fotoğraflar ile Yunus Emre’yi tanıtıcı kitaplar ve etnografik malzemeleri ile Selçuklu dönem taş süslemeciliğinin en güzel örneklerini veren mimari parçalar sergilenmektedir.

Karikatür Müzesi
Karikatür müzesi binası 1900’lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen ve konut olarak kullanılan ahşap bir yapının restorasyonla yenilenmesinden oluşturulmuştur. İki katlıdır ve toplam alanı 265 metrekaredir. Yapı tipik bir Eskişehir Odunpazarı evidir. Şehrin ilk kurulduğu bölgededir. Müze, Türkiye’de bir ilk olan Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yan kuruluşudur. Müzede; daimi sergi, değişken sergi bölümleri, portreler odası, Türk karikatür ustaları odası, Eskişehirli karikatürcüler odası ile kitaplık bölümleri bulunmaktadır. Müzede karikatür çalışmalarının yapılabileceği mekânlar da tasarlanmıştır.

TCDD Demiryolları Müzesi
Eskişehir Gar sahasında bulunan müze, 1998 tarihinde ziyarete açılmıştır. Bir demiryolu kenti olan Eskişehir’de açılan bu müzede sergilenen eşyalar demiryolunun Osmanlı döneminden itibaren ülkemize sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin evrelerini gözler önüne sermektedir.
Kaynak: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (coğrafya)

Parklar

Kentpark
Eskişehir şehirlerarası otobüs terminali yanında yaklaşık 300.000 m2’lik alan üzerine kurulu bir alana sahiptir. Kent Park’ta 350 metrelik yapay plaj yer almaktadır. Porsuk’tan bir kol alınarak oluşturulan plaj, yaz aylarında klorlanan artezyen suyu ile yüzmek için sağlıklı hale de getirilmektedir. Ayrıca parkta yapay plajın haricinde açık ve kapalı yüzme havuzları, restoranlar, büyük bir gölet, çocuk oyun alanları, at binme alanları gibi birçok sosyal donatı da yer almaktadır. Porsuk nehrine kıyısı bulunan Kentpark’a, Porsuk nehrinde kullanılan teknelerle de ulaşım sağlanabilmektedir.

Sazova Bilim Kültür Parkı
Park 400.000 m2 bir alanda inşa edilmiş olup, 25.000 m2 Havuzu, Korsan Gemisi, Açık hava tiyatrosu, Şatosu, Bilim Merkezi, çocuklar için masal dünyası kahramanları ve oyun alanları ile Türkiye’nin en güzel parklarından birisidir.

Eskişehir’de Gece Hayatı
Eskişehir genç nüfusu ve sosyo-kültürel yapısı ile Türkiye’nin gece hayatının en çok geliştiği şehirlerdendir. Şehirde çok sayıda sinema, tiyatro ve kültür merkezi bulunmaktadır.

Eskişehirspor

Eskişehir’de futbol önemli bir yer tutmaktadır. 1965 yılında kurulan Eskişehirspor, Anadolu takımlarının kendisini örnek aldığı ve spor tarihi başarılarla dolu bir takımdır. Kırmızı Şimşekler takma ismini kullanan ve başarılı olduğu yıllarda, tüm Türkiye’de taraftar kitlesi bulunan Eskişehirspor, Turkcell Süper Lig’de mücadele etmektedir. Karşılaşmalarını 18.608 kişilik Eskişehir Atatürk Stadı’nda oynamaktadır. Eskişehirspor, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazanan ilk Anadolu takımı olmasıyla ünlüdür.