Doğal Kaynaklar

Yeraltı Suları

Şehrin sıcak suları Porsuk Çayı’nın sağ kıyısında, 8 hektarlık bir alan içinde bulunmaktadır. Suyun merkezinde sıcaklık 47° ‘dir. Bazı yerlerde 35°’ye kadar düşmekte, bazı yerlerde ise 55° ye kadar yükselmektedir. 19. yy. sonunda üçü erkekler için, biri kadınlar için (Yenice, Erler, Kıymet, Alçık Hamamı) olmak üzere Eskişehir çarşısında 4 hamam bulunmaktaydı. Günümüzde yararlanılan hamamlar şunladır: Yarıkçı Hamamı, Uyuz Hamamı, Erden Hamamı, Ethem Hamamı, Işık Hamamı, Güneş Hamamı, Yeni Hamam, Keçeciler Hamamı, Erkal Banyo, Erler Hamamı, Alçık Hamamıdır.

Kaplıcalar

Eskişehir il merkezinde, Porsuk Nehrinin güney kısmında bulunan termal su kaynakları, tıbbi amaçlı olduğu kadar mevcut konaklama imkanları ile turizm amaçlı da kullanılmaktadır. Eskişehir ilinde bulunan belli başlı kaplıcalar ise şunlardır; Sakarılıca kaplıcaları, Hamamkarahisar (Çardak) Kaplıcası, Kızıl inler.

Madencilik

LİNYİT
Mihalıççık – Koyunağılı
Rezerv (bin ton)
Görünür 57.430

Alpu (MTA Sahası)
Rezerv (bin ton)
Görünür 25.000
Muhtemel 100.000

ALTIN (Au)
Sivrihisar-Kaymaz Yatağı
Tenör : % 6.04 gr/ton Au, 5.3 gr/ton Ag
Rezerv : 974.000 ton toplam rezerv (5.88 ton metal Au, 5.17 ton metal Ag).

Sarıcakaya-Mayıslar sahası
Tenör : 0.162 g/ton Au
Rezerv : 46.000.000 ton toplam rezerv.

ASBEST (Asb)
Mihalıççık-Tatarcık Sahası
Tenör : % 2-3 asbest
Rezerv : 1.048.391 ton görünür rezerv.

BOR (B)
Seyitgazi-Kırka Yatakları
Tenör : % 27-44 B2O3
Rezerv : 744.000.000 ton boraks görünür+muhtemel+mümkün rezerv vardır.

DEMİR (Fe)
Mihalıçcık-Karaçam Sahası
Tenör :% 30-50 Fe, % 3-6 Al2O3, % 20 SiO2 ve % 0.20 As
Rezerv : 1.630.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

FLORİT (F)
Sivrihisar-Beylikova, Kızılcaören Sahası
Tenör : % 37.4 CaF2
Rezerv : 11.368.075 ton işletilebilir cevher olup, nadir toprak elementleri ve barit ile birliktedir.

KAOLEN (Kao)
Mihalıççık-Ahırözü, Üçbaşlı, Çamdan, Ayınıntepe Sahaları
Tenör : % 13-32 Al2O3, % 0.2-5 Fe2O3. Yer ve duvar karosu, porselen, ince seramik ve kağıt sanayii gibi kullanım alanlarına sahiptir. Kaolenin bir kısmı yıkanarak zenginleşebilmektedir
Rezerv : Ahırözü yatağında 1.725.000 ton görünür, Çamdan yatağında 360.000 ton görünür ve 100.000 ton muhtemel, Ayınıntepe yatağında 1.091.000 ton muhtemel, Üçbaşlı yatağında 322.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

Mihalıççık-Sazak Köyü
Tenör : % 30.2 Al2O3, % 2.4 Fe2O3
Rezerv :50.000 ton mümkün rezerv. Zaman zaman işletilmektedir.

KROM (Cr)
İl genelinde 250 adet civarında krom yatak ve zuhuru bulunmaktadır. Sarıcakaya ve Merkez ilçelerine bağlı Gündüzler, Sepetçi, Margı ve Sazak krom sahaları.
Tenör :% 22- 44 Cr2O3 bantlı ve saçılmış karakterdedir
Rezerv : Bazı ocaklarda işletme yapılmakta olup 4.070.000 ton görünür+ muhtemel+mümkün rezerv bulunmaktadır.

KUM-ÇAKIL (Kçm)
Merkez-Aşağısöğütönü Sahası
Kalite : İnşaat ve stabilize malzeme
Rezerv :Rezerv hesabı yapılmamıştır.

MANGANEZ (Mn)
Yarımca-Danişment
Tenör : % 49 Mn
Rezerv : 800 ton muhtemel rezerv.

Merkez-Kızılcaviran
Tenör : % 43.88 Mn
Rezerv : 4.000 ton görünür rezerv.

MANYEZİT (Mag)
Sepetçi ve Margı Sahası
Tenör : % 47.22 MgO
Rezerv :3.000.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv.

Dutluca Sahası
Tenör : % 46.80 MgO
Rezerv :12.000.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv

Ballık Sahası
Tenör : :%47 MgO
Rezerv :12.477.000 ton görünür4muhtemel rezerv.

Merkez-Yukarıkartal Sahası
Tenör : % 47.63-48.17 MgO
Rezerv : 226.863 ton görünür, 233.450 ton muhtemel rezerv , 59.410 ton mümkün rezerv.

Oklubeli Köyü Sahası
Tenör : % 47.65 MgO
Rezerv : 991.174 ton görünür+muhtemel, 11.486.092 ton mümkün rezerv.

MERMER (Mr)
Süpren Köyü-SÜPREN
Kalite : Gri-beyaz renkte olup, kırmızı-sarı-pembe damar kuşak ve yamalar gösterir. Sertliği, 3-4 yoğunluğu 2.76 g/cm3, porozitesi % 0.3
Rezerv : 60.000.000 m3 mümkün rezerv.

Ayvacık Köyü: LEOPAR (SALOME)
Kalite : Kataklastik doku gösteren mermerler beyaz hamur içinde kırmızı-sarı damar, boğum ve kuşaklar içerirler. Sertliği 3-4, yoğunluğu 2.79 g/c m3, porozitesi % 0.4
Rezerv :3.000.000 m3

Yunus Emre oniksi
Kalite :Oniks mermeri
Rezerv :

MİKA (Mic)
Sarıkaya-Kapıkaya Sahası
Tenör : % 30-40 muskovit
Rezerv : Kalan rezerv 6.000 ton dur.Geçmiş yıllarda işletilmiştir.

NİKEL (Ni)
Mihalıçcık-Yunusemre Zuhuru
Tenör : % 1 Ni, lateritik
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.

PERLiT (Per)
Y.Kıllıca-Y.Kalaba Köyleri Sahası
Kalite : Genleşme oranı 9.6
Rezerv : 1.500.000 ton görünür, 5.000.000 ton muhtemel rezerv.

Kayacık, Kavaklıdere Köyleri Sahası
Kalite : Genleşme oranı 4-5
Rezerv : 2.718.000 ton görünür, 5.430.000 ton muhtemel rezerv.

Avdan-Akoluk Sahası
Kalite :İyi
Rezerv : 1.000.000 ton görünür, 30.000.000 ton muhtemel rezerv.

Seyitgazi-Üçsaray, Kayacık, Karaçelik Köyleri Sahaları
Tenör : Genleşme oranları 4-21
Rezerv : 985.300 ton görünür, 1.347.200 ton muhtemel rezerv.

LÜLETAŞI
Sepetçi-Margı-Söğütçük
Tenör : İyi kalite
Rezerv : 853.000 sandık muhtemel rezerv. Yataklar işletilmekte kalan rezerv bilinmiyor.

İmişehir-Türkmentokat
Tenör : İyi kalite
Rezerv : 460.000 sandık muhtemel rezerv. Yataklar işletilmekte kalan rezerv bilinmiyor
Kaynak: MTA