Ülkemizin en yenilikçi şehirlerinden birisi olan Eskişehir’de toplam 8 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Birçok Ar-Ge personelinin istihdam edildiği ilde, sınai mülkiyet hakları ve bilimsel yayın verileri ülke ortalamasının üzerinde yer almaktadır.

Ar-Ge Merkezlerinin İllere Göre Dağılımı

Sıra İl Ar-Ge Merkezi Sayısı Ar-Ge Personeli Sayısı
1. İstanbul 78 8.693
2. Bursa 42 3.150
3. Ankara 35 6.417
4. Kocaeli 32 2.598
5. İzmir 29 1.548
6. Manisa 10 1.534
7. Tekirdağ 9 801
8. Eskişehir 8 915
9. Sakarya 6 769
Toplam 280 28.182

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016.

Eskişehir’in Sınai Mülkiyet Durumu

Sınai Mülkiyet Türü Tescil Sayısı Türkiye Genelindeki Payı %
Patent 27 2 %
Faydalı Model 22 0,82 %
Endüstriyel Tasarım 60 1 %
Marka 695 1 %

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2016

Eskişehir’in Bilimsel Yayın Performansı (2011-2015)

Gösterge Adet / Değer  Türkiye Sıralaması
Yayın Sayısı 4.328 10
Atıf Sayısı 16.205 14
Etki Değeri 3,74 30

Kaynak: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, 2016.